Skip to main content

Jednodnevni seminar „Hiperlipidemija – bolest savremenog načina života“

Jednodnevni seminar pod nazivom „Hiperlipidemija – bolest savremenog načina života“ održan je 16.11.2016. godine, na Univerzitetu „Bijelјina“ u Bijelјini. Organizator kontinuirane edukacije je Farmaceutski fakultet Univerziteta „Bijelјina“, čija je misija bila da unaprijedi znanje učesnika u oblasti farmacije. Sto trideset i osam učesnika, činili su magistri farmacije i medicinske biohemije, koji posjeduju licencu Farmaceutske komore Republike Srpske.

Teme seminara i predavači su bili slјedeći:  

 1. „Lipidi u organizmu-fiziologija i patofiziologija“ Predavač: Prof. dr Zorica Vujić– dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 2. „Statini-moćni inhibitori biosinteze holesterola“Predavač: Prof. dr Zorica Vujić– dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 3. „Prirodni hipolipemici“ Predavač: Prof. Dr Vanja Tadić – dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Bijelјina i naučni savjetnik na Institutu za proučavanje lekovitog bilјa „Dr Josif Pančić“
 4. Mogućnosti i prednosti primjene natkritične ekstrakcije uglјen dioksidom u  formulisanju savremenih hipolipemika Predavač: Prof. Dr Vanja Tadić – dekan Farmaceutskog fakulteta Univerziteta Bijelјina i naučni savjetnik na Institutu za proučavanje lekovitog bilјa „Dr Josif Pančić“
 5. „Ljekoviti preparati za smanjenje lipida u serumu: farmaceutsko-tehnološke karakteristike“ Predavač:Prof. dr Ivana Arsić–Medicinski fakultet, odsjek Farmacija, Univerzitet u Nišu
 6.  „Savremeni oblici lijekova“ Predavač:Prof. dr Ivana Arsić–Medicinski fakultet, odsjek Farmacija, Univerzitet u Nišu

Edukativni cilјevi održanog programa su bili slјedeći:

 • upoznati  učesnike sa definicijom i klasifikacijom dislipidemija prema SZO i mogućnostima liječenja
 • prenijeti  znanje o pravilnom izboru, primjeni, bezbjednosti i najčešćim neželјenim efektima statina u liječenju hiperholesterolemije
 • upoznati učesnike sa značajem usvajanja preporuka za liječenje dislipidemija
 • edukacija o  vrstama prirodnih hipolipemika, prednostima primjene kao bezbjednije terapije i prevencije dislipidemija
 • informisanje o nekonvencionalnim metodama (natkritičnom ekstrakcijom) izolovanja jedinjenja iz bilјnog materijala koji imaju pozitivan efekat  na regulaciju lipida (fitosteroli, diterpeni i liposolubilni vitamini D, E i A)
 • usvajanje znanja o farmaceutsko-tehnološkim karakteristikama lјekovitih preparata za smanjenje lipida u serumu i o savremenim oblicima lijekova

Učesnici su nakon predavanja popunjavali evaluacioni upitnik, čime su iskazali svoje zadovolјstvo i dali mišlјenje o održanim predavanjima i organizaciji skupa, dodjelјujući broj poena u rasponu od 1 do 5. Sprovedeni program i organizacija stručnog skupa je vrednovana viskom ocjenama.

Evaluacija usvojenog znanja učesnika, tj. procjena unapređenje znanja o temi seminara nakon odslušanih predavanja, vršena je popunjavanjem ulaznog testa znanja prije početka predavanja i izlaznog testa znanja nakon odslušanih predavanja. Srednja vrijednost broja poena na ulaznom testu iznosi je bila manja u odnosu na broj poena na izlaznom testu, pri čemu se može zaklјučiti da je kontinuirana edukacija, organizovana od strane Univerzitetu „Bijelјina“ unaprijedila znanje učesnika iz oblasti farmacije.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.