Skip to main content

Ishod procesa učenja

Farmaceutski fakultet

Ishod procesa učenja

Ishod procesa učenja: 

Nakon savladanog studijskog programa Integrisane akademske studije farmacije studenti stiču kompetencije za primjenu teorijskog znanja, vještina i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne i naučne djelatnosti.

1. Programski sadržaj ovog studija omogući će studentima:

 • hemijsku strukturu ljekovitih supstanci (sintetskih, polusintetskih i prirodnog porijekla);

 • osobine ekscipijenasa za izradu lijekova i dijetetskih preparata;

 • tehnološke postupke i opremu za magistralnu, galensku i industrijsku proizvodnju ljekovitih i dijetetskih preparata;

 • farmakološko djelovanje ljekovitih supstanci;

 • metode kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji;

 • metode farmaceutske analize i kontrole lijekova;

 • principe racionalne fitoterapije;

 • principe pravilne ishrane kao faktore očuvanja zdravlja;

 • interakcije, neželjene i toksične efekte lijekova;

 • principe djelovanja organizma na lijek;

 • poznavanje zakonske regulative i zahtjeva ICH, FDA, USP, Ph. Eur;

 • principe promocije zdravlja i sprečavanja bolesti.

b)      Primjenu znanja i vještina:

 • operativno korišćenje analitičkih tehnika i metoda;

 • samostalno obavljanje kvalitativne i kvantitativne analize u farmaciji;

 • procjenu i tumačenje podataka laboratorijskih ispitivanja;

 • bezbijedno rukovanje hemijskim i farmaceutskim materijalom;

 • predviđanje rizika za farmaceutske procedure i praksu;

 • izradu magistralnih i galenskih ljekovitih i dijetetskih preparata;

 • učešće u timovima za izvođenje/praćenje i unapređenje procesa proizvodnje ljekovitih, dijetetskih proizvoda i medicinskih sredstava;

 • prepoznavanje osnovnih simptoma i znakova bolesti;

 • poznavanje mogućih i prepoznavanje simptoma interakcija, neželjenih i toksičnih efekata lijekova;

 • sposobnost komunikacije sa pacijentima, ljekarima, drugim zdravstvenim radnicima i javnošću;

 • planiranje, dizajniranje i rad na istraživačkim projektima.

c)      Ispoljava  sposobnost da:

 • generiše i kritički procjenjuje informacije i podatke;

 • samostalno uči i planira sopstveno usavršavanje;

 • koristi stručnu literaturu;

 • uspješno samostalno i timski radi;

 • uspješno izvršava radne zadatke;

 • prepoznaje i rješava probleme;

 • donosi odluke i postavlja ciljeve zdravstvene njege.

  2. Posebni ishodi procesa učenja

Studenti treba da izgrade i unaprijede:

 • odnos sa pacijentima i kolegama - profesionalni odnos sa pacijentima i kolegama, bez predrasuda u odnosu na jezik, kulturu, pol,  rasu i načina života;
 • profesionalne standarde, svijest o moralnoj i etičkoj odgovornosti u radu, svijest da uvijek treba da teže najvišem mogućem kvalitetu u radu, svijest o značaju zdravlja, liječenja i profilakse;
 • farmaceutsku struku, koja sa svoje strane doprinosi zdravlju stanovništva kroz kvalitetnije liječenje i bolju i efikasniju prevenciju.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.