Skip to main content

Propisi

VAŽEĆI OPŠTI AKTI UNIVERZITETA „BIJELJINA“ BIJELJINA KOJIMA SE UREĐUJE OBLAST UNUTRAŠNJEG OBEZBJEĐENJA KVALITETA:

1. Pravilnik o obezbjeđenju kvaliteta
2. Pravilnik o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta
3. Pravilnik o studentskom vrednovanju kvaliteta studija
4. Strategija obezbjeđenja kvaliteta (2020-2026)
5. Procedure za obezbjeđenje kvaliteta studijskih programa
6. Procedura praćenja i mjerenja zadovoljstva korisnika usluga
7. Uputstvo za anketiranje
8. Politika kvaliteta
9. Postupak interne provjere kvaliteta
10. Procesi sistema obezbjeđenja kvaliteta

VAŽEĆI ZAKONSKI I PODZAKONSKI AKTI KOJIMA SE UREĐUJE OBLAST OBEZBJEĐENJA KVALITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU:

Zakon na nivou Republike Srpske:
1. Zakon o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju- STAVLJEN VAN SNAGE („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 67/2020 i 16/2023 i "Sl. glasnik BiH", br. 74/2023-odluka US BiH)
2. Zakon o agenciji za visoko obrazovanje Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 42/2024)
Podzakonski akti na nivou Republike Srpske:
1. Pravilnik o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa
1.1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa
1.2. Standardi za akreditaciju visokoškolskih ustanova
1.3. Standardi za akreditaciju studijskih programa
2. Pravilnik o početnoj akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa
2.1. Standardi za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
2.2. Uputstvo za pripremu dokumentacije za početnu akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa
3. Pravilnik o postupku priznavanja strane visokoškolske kvalifikacije
4. Pravilnik o vođenju registra akreditovanih visokoškolskih ustanova
5. Pravilnik o tematskom vrednovanju
6. Pravilnik o auditu

AKTI NA NIVOU BIH:

1. Kriterijumi za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini

MEĐUNARODNI AKTI:

1. Standardi i smjernice za obezbjeđivanje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG)

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.