Skip to main content

Naučno-istraživački rad

 

Naučno-istraživačka djelatnost Univerziteta „Bijeljina“ obavlja se u skladu sa zakonom i Statutom visokoškolske ustanove, te Pravilnikom o naučno-istraživačkom radu Univerziteta „Bijeljina“.

U okviru naučno-istraživačke djelatnosti Univerzitet „Bijeljina“ djeluje u pravcu:

  • razvoja nauke i usklađivanja programa studija sa najnovijim naučnim dostignućima;
  • podsticanja razvoja studenata talentovanih za naučno-istraživački rad;
  • ostvarivanja naučne saradnje u zemlji i okruženju;
  • obezbjeđenja opreme i naučno-informativne dokumentacije;
  • donošenja odluke o vođenju naučnih časopisa, kao i organizovanju naučnih skupova/konferencija/simpozijuma;
  • preuzimanja drugih mjera i aktivnosti za sistematsko unapređenje naučno-istraživačkog rada;
  • obavljanja drugih poslova u vezi sa naučnom djelatnošću Univerziteta.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.