Skip to main content

Senat Univerziteta

Senat Univerziteta Bijeljina" je akademski i stručni organ kojim predsjedava rektor. Čine ga još prorektori, dekani fakulteta, kao i predstavnici studenata. Shodno zakonskim odredbama, Senat odlučuje o akademskim pitanjima, te obavlja ostale poslove utvrđene zakonom. Senat Univerziteta je u sledećem sazivu:

  • Prof. dr Gorica Cvijanović - rektor Univerziteta,
  • Prof. dr Katarina Rajković - prorektor za nastavu,
  • Prof. dr Milivoje Ćosić - prorektor za naučni rad i međunarodnu saradnju,
  • Prof. dr Ranko Bojanić - prorektor za kvalitet i kadrove,
  • Prof. dr Zoran Milosavljević - dekan Farmaceutskog fakulteta,
  • Prof. dr Slađana Vujičić - dekan Fakulteta zdravstvenih studija,
  • Prof. dr Boro Krstić - dekan Poljoprivrednog fakulteta,
  • Doc. dr Biljana Dimitrić - dekan Fakulteta za psihologiju,
  • Đorđe Baletić - predstavnik iz reda studenata,
  • Jovana Savanović, student prorektor - predstavnik iz reda studenata.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.