Skip to main content

KANCELARIJA ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA

Kancelarija za obezbjeđenje kvaliteta osigurava administrativnu i tehničku podršku Odboru za obezbjeđenje kvaliteta. Zadatak Kancelarije je stvaranje mreže za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu i integrisanje Univerziteta u nacionalnu/ entitetsku i međunarodnu mrežu za obezbjeđenje kvaliteta. Kancelarija je pokretač i koordinator inicijativa i provođenja razvojnih programa u svrhu kontinuiranog obezbjeđenja i unapređenja kvaliteta. Drugi zadaci Kancelarije za obezbjeđenje kvalitet utvrđuju se Pravilnikom o obezbjeđenju kvaliteta Univerziteta „BIJELJINA“ Bijeljina, broj: 02-320-7/22 od 31. 8. 2022.

Kancelarija obavlja sljedeće zadatke:

 1. učestvuje u stvaranju mreže za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu i integrisanja Univerziteta u nacionalnu i međunarodnu mrežu za obezbjeđenje kvaliteta;
 2. sarađuje sa nacionalnim i međunarodnim centrima za obezbjeđenje kvaliteta;
 3. pruža administrativno-tehničku pomoć Odboru i učestvuje u njegovom radu;
 4. koordinira rad koordinatora za obezbjeđenje kvaliteta na organizacionim jedinicama Univerziteta;
 5. radi na uspostavljanju i uređivanju dokumenata o obezbjeđenju kvaliteta Univerziteta i praćenju njihove realizacije;
 6. koordinira postupke izrade izvještaja o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta organizacionih jedinica i učestvuje u izradi izvještaja o samovrednovanju i ocjeni kvaliteta Univerziteta;
 7. koordinira cjelokupni postupak i učestvuje u obuci i pripremi Univerziteta i organizacionih jedinica u procesu akreditacije, reakreditacije i ostalih oblika eksterne evaluacije;
 8. koordinira postupak vrednovanja kvaliteta studija od strane studenata, administrativnog osoblja, nastavnog osoblja i spoljašnjih korisnika (anketiranje);
 9. prikuplja, obrađuje i analizira informacije o obezbjeđenju kvaliteta od strane svih korisnika (internih i eksternih) i upućuje ih odgovarajućim univerzitetskim tijelima;
 10. daje savjete i preporuke organizacionim jedinicama Univerziteta i univerzitetskim tijelima u pravcu unapređenja kvaliteta rada;
 11. učestvuje u kontroli efikasnosti mjera za poboljšanje, s ciljem sprečavanja pojave neusaglašenosti različitih univerzitetskih sektora i organizacionih jedinica Univerziteta (u skladu sa Postupkom izvođenja mjera za poboljšanje);
 12. učestvuje u unutrašnjim provjerama kvaliteta različitih univerzitetskih sektora i organizacionih jedinica Univerziteta (u skladu sa Postupkom unutrašnje provjere kvaliteta);
 13. priprema i organizuje seminare iz oblasti obezbjeđenja kvaliteta;
 14. obavlja druge poslove po nalogu prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju.

Kancelarija u sprovođenju zadataka iz prethodnog člana sarađuje sa svim organizacionim jedinicama i stručnim službama Univerziteta. U programe i aktivnosti Kancelarije uključuju se predstavnici studentskog tijela Univerziteta.

Odluka o imenovanju referenta za administrativno-tehničke poslove

Odluka o imenovanju univerzitetskog koordinatora za obezbjeđenje kvaliteta

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.