Skip to main content

Analiza novonabavljene literature

 

NOVONABAVLjENA BIBLIOTEČKA GRAĐA

 

Tabela 1. Broj novonabavljene bibliotečke građe po studijskim programima u periodu od 2013. godine do 2021. godine.

R.br.

Studijski program

Broj jedinica nabavljene bibliotečke građe

od 2013. do 2016. godine

od 2016. do 2018. godine

od 2018. do 2020. godine

Akademska 2020/2021 godina

1

Integrisane akademske studije farmacije

179

549

215

99

2

Sestrinstvo

152

261

124

32

3

Osnovne akademske studije psihologije

77

54

93

10

4

Poljoprivredna proizvodnja

61

136

101

2

5

Agroekonomija

55

122

93

2

Ukupno za period

524

1122

626

145

UKUPNO u periodu od 2013. do 2021. godine

2417

Na prijedlog Komisije za obezbjeđenje kvaliteta rađene su dvije evidencije koje su prikazane u Izvještajima o samovrednovanju za period od 2013. do 2016. godine, kao i naknadnim analizama za period od 2016. do 2020. godine.

  1. Evidencija prinovljene bibliotečke građe i 
  2. Evidencija broja bibliotečke građe po studentu.

Može se zaključiti da Biblioteka Univerziteta trenutno raspolaže sa zadovoljavajućim kapacitetima, odnosno da posjeduje prostor i opremu koja omogućava efikasno odvijanje nastavnih i drugih aktivnosti, koje realizuje naš Univerzitet.

Evidentan je porast broja bibliotečkih jedinica pri čemu zaključujemo da je najveći broj literaturnih jedinica odnosi na studijski program Integrisane akademske studije farmacije budući da imamo i najveći broj upisanih studenata na pomenutom studijskom programu.

Kao korektivna mjera u ranijim izvještajima bila je obnova knjižnog fonda i nabavka nove bibliotečke građe od strane Univerziteta, što je svakako pogodovalo boljem i kvalitetnijem izvođenju nastavnog procesa.

Izmjena studijskih programa u toku 2020. godina obuhvatila je i analizu silabusa predmeta po studijskim programima radi utvrđivanja nedostatka obavezne literature i shodno tome istu smo nabavili.

Broj novonabavljene bibliotečke građe praćen je od početka rada Univerziteta, jer su se nastojale ispoštovati preporuke Komisije za obezbjeđenje kvaliteta o neophodnosti kontinuiranog pribavljanja novih bibliotečkih jedinica. Svake godine su rađene analize na osnovu Evidencija o prinovljenoj bibliotečkoj građi koje je sačinjavala biblioteka. Određeni podaci su prikazani Izvještajem o samovrednovanju za period 2013-2016 godine, kao i naknadnim analizama za akademsku 2016/2017 i akademsku 2017/2018 godinu.

Grafikon 1. Kontinuirana nabavka bibliotečkog fonda.

Untitled.png

Stanje ukupnog broja bibliotečkih jedinica

Na prijedlog Komisije za obezbjeđenje kvaliteta, a u sklopu kontinuiranog praćenja kvaliteta na Univerzitetu Bijeljina, izvršena je Analiza ukupnog fonda bibliotečke građe u 2014/2015 godini i prikazan je odnos broja publikacija prema ranijim godinama.

Tabela 2. Analiza stanja bibliotečke građe po fakultetima za period od akademske 2013/2014 godine do akademske 2020/2021 godine.

R. br

Studijski program

Broj bibliotečke građe

2013/2014

Broj bibliotečke građe

2014/2015

Broj bibliotečke građe

2015/2016

Broj bibliotečke građe 2016/2017

Broj bibliotečke građe

2017/2018

Broj bibliotečke građe

2018/2019

Broj bibliotečke građe

2019/2020

Broj bibliotečke građe

2020/2021

1

Integrisane akademske studije farmacije

3263

3322

3442

3442

3991

4056

4206

4305

2

Sestrinstvo

2623

2670

2775

2775

3036

3058

3160

3192

3

Osnovne akademske studije psihologije

1151

1164

1198

1198

1252

1269

1345

1355

4

Poljoprivredna proizvodnja

1492

1492

1553

1553

1689

1734

1790

1792

5

Agroekonomija

1700

1700

1755

1755

1877

1919

1970

1972

Ukupno stanje po godinama

10229

10348

10723

10723

11845

12036

12471

12616

 

Prethodna tabela pokazuje analizu stanja broja bibliotečkih jedinica po studijskim programima i godinama, kao i stanje broja bibliotečkih jedinica na svim studijskim programima, zaključno sa akademskom 2019/2020 godinom.

Prema navedenoj tabeli evidentan je kontinuiran rast novonabavljene literature, iz godine u godinu, što se može jasno vidi i na Grafikonu 2.

Grafikon 2. Tendencija rasta bibliotečkih jedinica u periodu akademske 2013/2014 godine do 2020/2021 godine.

 

Grafikon 2. Broj prinovljene bibliotečke građe u toku akademske 2020/2021. godine.

Untitled.png

Grafikon 3. Struktura bibliotečkog fonda na Univerzitetu akademske 2020/2021 godine

Tabela 3. Spisak prinovljene bibliotečke građe.

R.BROJ

AUTOR

NAZIV DJELA

MJESTO

IZDAVAČ

GODINA

STUDIJSKI PROGRAM

1

 

Agroekologija i zaštita zemljišta

Banja Luka

Nezavisni fakultet

2020

Agroekonomija

2

 

Vodič za unapređenje interkulturnog obrazovanja

Beograd

Fondacija za otvoreno društvo

2012

Agroekonomija

3

Leontina Kerničanin-Varga

English language in pharmacy

Beograd

Grafopan

2015

IAS farmacije

4

 

Farmakoterapija za farmaceute

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

5

Medenica Mirjana

Instrumentalne metode

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

6

Skoog, Douglas, A.

Osnove analitičke kemije

Zagreb

Školska knjiga

1999

IAS farmacije

7

Skoog, Douglas, A.

Osnove analitičke kemije

Zagreb

Školska knjiga

1999

IAS farmacije

8

Vollhardt Peter

Organska hemija

Beograd

Hajdigraf

1997

IAS farmacije

9

Vollhardt Peter

Organska hemija

Beograd

Hajdigraf

1997

IAS farmacije

10

Vollhardt Peter

Organska hemija

Beograd

Hajdigraf

1997

IAS farmacije

11

Vollhardt Peter

Organska hemija

Beograd

Hajdigraf

1997

IAS farmacije

12

Varagić M. Vladislav

Farmakologija

Beograd

Dinex-Medica Graf

2018

IAS farmacije

13

Varagić M. Vladislav

Farmakologija

Beograd

Dinex-Medica Graf

2018

IAS farmacije

14

Varagić M. Vladislav

Farmakologija

Beograd

Dinex-Medica Graf

2018

IAS farmacije

15

Varagić M. Vladislav

Farmakologija

Beograd

Dinex-Medica Graf

2018

IAS farmacije

16

Varagić M. Vladislav

Farmakologija

Beograd

Dinex-Medica Graf

2018

IAS farmacije

17

Rang H.P.

Farmakologija

Beograd

Data Status

2019

IAS farmacije

18

Pokrajac Milena

Farmakokinetika

Beograd

Farmaceutski fakultet

2019

IAS farmacije

19

Pokrajac Milena

Farmakokinetika

Beograd

Farmaceutski fakultet

2019

IAS farmacije

20

Pokrajac Milena

Farmakokinetika

Beograd

Farmaceutski fakultet

2019

IAS farmacije

21

Pokrajac Milena

Farmakokinetika

Beograd

Farmaceutski fakultet

2019

IAS farmacije

22

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga1: deo tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

23

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga1: deo tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

24

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga1: deo tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

25

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga1: deo tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

26

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga1: deo tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

27

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga2: tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

28

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga2: tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

29

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga2: tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

30

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga2: tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

31

Protić Ana

Priručnik za praktičnu nastavu iz Farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2016

IAS farmacije

32

Protić Ana

Priručnik za praktičnu nastavu iz Farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2016

IAS farmacije

33

Zečević Mira

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2017

IAS farmacije

34

Zečević Mira

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2017

IAS farmacije

35

Zečević Mira

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2017

IAS farmacije

36

Zečević Mira

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2017

IAS farmacije

37

Zečević Mira

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2017

IAS farmacije

38

Zečević Mira

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2017

IAS farmacije

39

Zečević Mira

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Beograd

Farmaceutski fakultet Univerziteta

2017

IAS farmacije

40

 

Priručnik iz kozmetologije

Beograd

Nauka

2009

IAS farmacije

41

 

Priručnik iz kozmetologije

Beograd

Nauka

2009

IAS farmacije

42

 

Priručnik iz kozmetologije

Beograd

Nauka

2009

IAS farmacije

43

Nada Kovačević

Osnovi farmakognozije

Beograd

Srpska školska knjiga

2004

IAS farmacije

44

Nada Kovačević

Osnovi farmakognozije

Beograd

Srpska školska knjiga

2004

IAS farmacije

45

Nada Kovačević

Osnovi farmakognozije

Beograd

Srpska školska knjiga

2004

IAS farmacije

46

Nada Kovačević

Osnovi farmakognozije

Beograd

Srpska školska knjiga

2004

IAS farmacije

47

Nada Kovačević

Osnovi farmakognozije

Beograd

Srpska školska knjiga

2004

IAS farmacije

48

Jovanović Milica

Osnovi industrijske farmacije

Zemun

Nijansa

2004

IAS farmacije

49

Jovanović Milica

Osnovi industrijske farmacije

Zemun

Nijansa

2004

IAS farmacije

50

Jovanović Milica

Osnovi industrijske farmacije

Zemun

Nijansa

2004

IAS farmacije

51

Pejić Nataša

Odabrana poglavlja koloidne hemije

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

52

Pejić Nataša

Odabrana poglavlja koloidne hemije

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

53

 

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

54

 

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

55

 

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

56

 

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

57

 

Laboratorijska dijagnostika poremećaja metabolizma

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

58

Jokanović Milan

Toksikologija

Beograd

Elit-Medica

2001

IAS farmacije

59

Jokanović Milan

Toksikologija

Beograd

Elit-Medica

2001

IAS farmacije

60

Jokanović Milan

Toksikologija

Beograd

Elit-Medica

2001

IAS farmacije

61

Jokanović Milan

Toksikologija

Beograd

Elit-Medica

2001

IAS farmacije

62

Jokanović Milan

Toksikologija

Beograd

Elit-Medica

2001

IAS farmacije

63

Tomović Marina

Farmaceutska tehnologija 2

Kragujevac

Fakultet medicinskih nauka

2018

IAS farmacije

64

Tomović Marina

Farmaceutska tehnologija 2

Kragujevac

Fakultet medicinskih nauka

2018

IAS farmacije

65

Tomović Marina

Farmaceutska tehnologija 2

Kragujevac

Fakultet medicinskih nauka

2018

IAS farmacije

66

Tomović Marina

Farmaceutska tehnologija 2

Kragujevac

Fakultet medicinskih nauka

2018

IAS farmacije

67

Tomović Marina

Farmaceutska tehnologija 2

Kragujevac

Fakultet medicinskih nauka

2018

IAS farmacije

68

Silvana Petrović

Hemijska analiza biljnih droga i sastojaka:radna sveska

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

69

Silvana Petrović

Hemijska analiza biljnih droga i sastojaka:radna sveska

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

70

Silvana Petrović

Analiza sastojaka i biljnih droga i sastojaka:radna sveska

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

71

Silvana Petrović

Analiza sastojaka i biljnih droga i sastojaka:radna sveska

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

72

Silvana Petrović

Analiza sastojaka i biljnih droga i sastojaka:radna sveska

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

73

Silvana Petrović

Analiza sastojaka i biljnih droga i sastojaka:radna sveska

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

74

 

Farmaceutska tehnologija 1

Beograd

Farmaceutski fakultet

2019

IAS farmacije

75

 

Farmaceutska tehnologija 1

Beograd

Farmaceutski fakultet

2019

IAS farmacije

76

 

Farmaceutska tehnologija 1

Beograd

Farmaceutski fakultet

2019

IAS farmacije

77

Veličković-Radovanović Radmila

Farmakoepidemiologija

Niš

Galaksija

2014

IAS farmacije

78

Veličković-Radovanović Radmila

Farmakoepidemiologija

Niš

Galaksija

2014

IAS farmacije

79

Veličković-Radovanović Radmila

Farmakoepidemiologija

Niš

Galaksija

2014

IAS farmacije

80

Veličković-Radovanović Radmila

Farmakoepidemiologija

Niš

Galaksija

2014

IAS farmacije

81

Veličković-Radovanović Radmila

Farmakoepidemiologija

Niš

Galaksija

2014

IAS farmacije

82

Nikolić Zoran

Fitoterapija:knjiga2: tradicionalne medicine

Beograd

DonVas

2019

IAS farmacije

83

Silvana Petrović

Hemijska analiza biljnih droga i sastojaka:radna sveska

Beograd

Farmaceutski fakultet

2018

IAS farmacije

84

Hristić Mirjana

Biologija sa osnovana humane genetike

Beograd

Farmaceutski fakultet

1999

IAS farmacije

85

Hristić Mirjana

Biologija sa osnovana humane genetike

Beograd

Farmaceutski fakultet

1999

IAS farmacije

86

Hristić Mirjana

Biologija sa osnovana humane genetike

Beograd

Farmaceutski fakultet

1999

IAS farmacije

87

 

Praktikum iz opšte i neorganske hemije

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

88

 

Praktikum iz opšte i neorganske hemije

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

89

 

Praktikum iz opšte i neorganske hemije

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

90

 

Praktikum iz opšte i neorganske hemije

Beograd

Farmaceutski fakultet

2017

IAS farmacije

91

Lakušić Branislava

Lekovite biljke i životna sredina

Beograd

Farmaceutski fakultet

2014

IAS farmacije

92

Teofilovski-Parapid Gordana

Anatomija čoveka

Beograd

Data Status

2013

IAS farmacije

93

Teofilovski-Parapid Gordana

Anatomija čoveka

Beograd

Data Status

2013

IAS farmacije

94

Teofilovski-Parapid Gordana

Anatomija čoveka

Beograd

Data Status

2013

IAS farmacije

95

 

Biologija sa humanom genetikom

Beograd

Grafopan

2001

IAS farmacije

96

 

Biologija sa humanom genetikom

Beograd

Grafopan

2001

IAS farmacije

97

 

Biologija sa humanom genetikom

Beograd

Grafopan

2001

IAS farmacije

98

 

Biologija sa humanom genetikom

Beograd

Grafopan

2001

IAS farmacije

99

 

Biologija sa humanom genetikom

Beograd

Grafopan

2001

IAS farmacije

100

 

Hirurgija

Niš

Medicinski fakultet

2011

Sestrinstvo

101

 

Pedijatrija

Beograd

Medicinski fakultet

2014

Sestrinstvo

102

 

Pedijatrija

Beograd

Medicinski fakultet

2014

Sestrinstvo

103

 

Stomatološko lečenje pacijenata sa narušenim zdravljem

Travnik

Univerzitet u Travniku

2019

Sestrinstvo

104

Antić Ratomir

Interna propedevtika:fizička dijagnostika

Beograd

Medicinska knjiga

2008

Sestrinstvo

105

Antić Ratomir

Interna propedevtika:fizička dijagnostika

Beograd

Medicinska knjiga

2008

Sestrinstvo

106

Antić Ratomir

Interna propedevtika:fizička dijagnostika

Beograd

Medicinska knjiga

2008

Sestrinstvo

107

Antić Ratomir

Interna propedevtika:fizička dijagnostika

Beograd

Medicinska knjiga

2008

Sestrinstvo

108

 

Urgentna medicina

Banja Luka

Besjeda

2010

Sestrinstvo

109

 

Urgentna medicina

Banja Luka

Besjeda

2010

Sestrinstvo

110

 

Urgentna medicina

Banja Luka

Besjeda

2010

Sestrinstvo

111

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

112

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

113

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

114

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

115

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

116

 

Medicinska mikrobiologija

Beograd

Medicinski fakultet

2020

Sestrinstvo

117

 

Medicinska mikrobiologija

Beograd

Medicinski fakultet

2020

Sestrinstvo

118

 

Hirurgija

Niš

Medicinski fakultet

2011

Sestrinstvo

119

 

Pedijatrija

Beograd

Medicinski fakultet

2014

Sestrinstvo

120

 

Pedijatrija

Beograd

Medicinski fakultet

2014

Sestrinstvo

121

 

Stomatološko lečenje pacijenata sa narušenim zdravljem

Travnik

Univerzitet u Travniku

2019

Sestrinstvo

122

 

Urgentna medicina

Banja Luka

Besjeda

2010

Sestrinstvo

123

 

Urgentna medicina

Banja Luka

Besjeda

2010

Sestrinstvo

124

 

Urgentna medicina

Banja Luka

Besjeda

2010

Sestrinstvo

125

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

126

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

127

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

128

Dragović Radmila

Engleski za zdravstvene radnike

Beograd

Naučna KMD

2005

Sestrinstvo

129

Ognjenović Predrag

Psihologija opažanja

Beograd

Zavod za udžbenike

2011

OAS psihologije

130

Ognjenović Predrag

Psihologija opažanja

Beograd

Zavod za udžbenike

2011

OAS psihologije

131

Smederevac Snežana

Ličnost: modeli i metodi

Beograd

Centar za primenjenu psihologiju

2018

OAS psihologije

132

Smederevac Snežana

Ličnost: modeli i metodi

Beograd

Centar za primenjenu psihologiju

2018

OAS psihologije

133

Smederevac Snežana

Ličnost: modeli i metodi

Beograd

Centar za primenjenu psihologiju

2018

OAS psihologije

134

Berger Josip

Psihodijagnostika: metod procjene ličnosti i ponašanja

Beograd

Zavod za udžbenike

2019

OAS psihologije

135

Petrović S. Danijela

Umešnost komuniciranja

Beograd

Clio

2019

OAS psihologije

136

Petrović S. Danijela

Umešnost komuniciranja

Beograd

Clio

2019

OAS psihologije

137

Petrović S. Danijela

Umešnost komuniciranja

Beograd

Clio

2019

OAS psihologije

138

Berger Josip

Klinička psihologija

Beograd

Centar za primenjenu psihologiju

2007

OAS psihologije

139

Berger Josip

Klinička psihologija

Beograd

Centar za primenjenu psihologiju

2007

OAS psihologije

140

Nataša Kljajić

Tehno i agro ekonomska analiza prednosti i nedostataka šire primene...

Beograd

Institut za ekonomiku poljoprivrede

2021

Agroekonomija

141

Nataša Kljajić

Tehno i agro ekonomska analiza prednosti i nedostataka šire primene...

Beograd

Institut za ekonomiku poljoprivrede

2021

Agroekonomija

142

Svetlana R. Nikolić

Primena novih tehnologija u cilju pametnog upravljanja procesom gajenja povrća

Beograd

Institut za ekonomiku poljoprivrede

2021

Agroekonomija

143

Svetlana R. Nikolić

Primena novih tehnologija u cilju pametnog upravljanja procesom gajenja povrća

Beograd

Institut za ekonomiku poljoprivrede

2021

Agroekonomija

144

Ivan Glišić

Projektovanja i primena zasada

Beograd

Službeni glasnik

2020

Poljoprivredna proizvodnja

145

Ivan Glišić

Projektovanja i primena zasada

Beograd

Službeni glasnik

2020

Poljoprivredna proizvodnja

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.