Skip to main content

Analiza novonabavljene literature

 

NOVONABAVLJENA BIBLIOTEČKA GRAĐA

Tabela 1. Broj novonabavljene bibliotečke građe po studijskim programima u periodu od 2013. godine do 2020. godine.
 

R.br.

Studijski program

Broj jedinica nabavljene bibliotečke građe

od 2013. do 2016. godine

od 2016. do 2018. godine

od 2018. do 2020. godine

1.

Integrisane akademske studije farmacije

179

549

215

2.

Sestrinstvo

152

261

124

3.

Osnovne akademske studije psihologije

77

54

93

4.

Poljoprivredna proizvodnja

61

136

101

5.

Agroekonomija

55

122

93

Ukupno za period

524

1122

626

UKUPNO u periodu od 2013. do 2020. godine

2272

 
Na prijedlog Komisije za obezbjeđenje kvaliteta rađene su dvije evidencije koje su prikazane u Izvještajima o samovrednovanju za period od 2013. do 2016. godine, kao i naknadnim analizama za period od 2016. do 2020. godine.

  1. Evidencija prinovljene bibliotečke građe i  
  2. Evidencija broja bibliotečke građe po studentu.

Može se zaključiti da biblioteka Univerziteta trenutno raspolaže zadovoljavajućim kapacitetima, odnosno da posjeduje prostor i opremu koji omogućavaju efikasno odvijanje nastavnih i drugih aktivnosti, koje realizuje naš Univerzitet.
Evidentan je porast broja bibliotečkih jedinica pri čemu zaključujemo da se najveći broj literaturnih jedinica odnosi na studijski program Integrisane akademske studije farmacije budući da imamo i najveći broj upisanih studenata na pomenutom studijskom programu.
Kao korektivna mjera u ranijim izvještajima bila je navedena obnova knjižnog fonda i nabavka nove bibliotečke građe od strane Univerziteta, što je svakako pogodovalo boljem i kvalitetnijem izvođenju nastavnog procesa.
Izmjena studijskih programa u toku 2020. godine obuhvatila je i analizu silabusa predmeta po studijskim programima radi utvrđivanja nedostatka obavezne literature i shodno tome istu smo nabavili.


Broj novonabavljene bibliotečke građe praćen je od početka rada Univerziteta, jer su se nastojale ispoštovati preporuke Komisije za obezbjeđenje kvaliteta o neophodnosti kontinuiranog pribavljanja novih bibliotečkih jedinica. Svake godine rađene su analize na osnovu evidencija koje je sačinila bibliotekarska služba. Određeni podaci su prikazani Izvještajem o samovrednovanju za period 2013-2016. godine, kao i naknadnim analizama za akademsku 2016/2017. i akademsku 2017/2018. godinu.

Grafikon 1. Kontinuirana nabavka bibliotečkog fonda

Grafikon

Stanje ukupnog broja bibliotečkih jedinica
Na prijedlog Komisije za obezbjeđenje kvaliteta, a u sklopu kontinuiranog praćenja kvaliteta na Univerzitetu "Bijeljina", izvršena je аnaliza ukupnog fonda bibliotečke građe u 2014/2015. godini i prikazan je odnos broja publikacija prema ranijim godinama.

Tabela 2. Analiza stanja bibliotečke građe po fakultetima za period od akademske 2013/2014. godine do akademske 2019/2020. godine.

R. br.

Studijski program

Broj bibliotečke građe

2013/2014

Broj bibliotečke građe

2014/2015

Broj bibliotečke građe

2015/2016

Broj bibliotečke građe 2016/2017

Broj bibliotečke građe

2017/2018

Broj bibliotečke građe

2018/2019

Broj bibliotečke građe

2019/2020

1.

Integrisane akademske studije farmacije

3263

3322

3442

3442

3991

 

4056

4206

2.

Sestrinstvo

2623

2670

2775

2775

3036

3058

3160

3.

Osnovne akademske studije psihologije

1151

1164

1198

1198

1252

1269

1345

4.

Poljoprivredna proizvodnja

1492

1492

1553

1553

1689

1734

1790

5.

Agroekonomija

1700

1700

1755

1755

1877

1919

1970

Ukupno stanje po godinama

10229

10348

10723

10723

11845

12036

12471

Prethodna tabela pokazuje analizu stanja broja bibliotečkih jedinica po studijskim programima i godinama, kao i stanje broja bibliotečkih jedinica na svim studijskim programima, zaključno sa akademskom 2019/2020. godinom.
Prema navedenoj tabeli, evidentan je kontinuiran rast novonabavljene literature, iz godine u godinu, što se može jasno vidi i na Grafikonu 2.

Grafikon 2. Tendencija rasta bibliotečkih jedinica u periodu od akademske 2013/2014. godine do 2019/2020. godine

Grafikon

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.