Skip to main content

O Univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina“ nastao je tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Univerzitet permanentno traži najpogodniji obrazovni model, usvaja i prenosi nove naučne discipline, proširuje polje obrazovnih tehnologija i nastoji da se uključi u međunarodni obrazovni sistem. Obezbjeđenje kvaliteta Univerzitet „Bijeljina“ vrši kroz dostizanje kvaliteta sličnih visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, BiH i šire, putem kategorija, koje ujedno predstavljaju i zakonske kategorije, a to su:

  • prostor i oprema,
  • nastavnici,
  • studenti,
  • finansije.

U pogledu prostorno-tehnoloških resursa, Univerzitet „Bijeljina“ spada među najopremljenije. U okviru prostora od oko 4.300 m2, koji se nalazi na Pavlovića putu u neposrednoj blizini Etno sela „Stanišići“, Univerzitet raspolaže sa 4 amfiteatra i 5 učionica sa ukupno 600 mjesta. Studentima je na raspolaganju računarska sala sa ukupno 20 umreženih računara te biblioteka sa čitaonicom.

Nastavnicima, saradnicima i administraciji je na raspolaganju 12 kabineta, odnosno kancelarija. Amfiteatri poseduju sopstvena ozvučenja, a sve učionice imaju obezbjeđene uslove za pristup internetu i izvođenje nastave putem video projekcija. Pored navedenog, Univerzitet u svom sastavu ima 9 laboratorija namijenjenih za izvođenje vježbi studenata farmaceutskog i poljoprivrednog fakulteta. Sve laboratorije su izgrađene po posljednjim standardima koje omogućavaju da se studenti upoznaju sa svim metodama koje se koriste u izvođenju savremene praktične nastave.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.