Skip to main content

II Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“

Povodom drugog Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Biotehnologija i savremeni pristup u gajenju i oplemenjivanju bilja“ koji je održan 3. novembra ove godine, predstavnici Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Bijeljina“ boravili su u Institutu za povrtarstvu u Smederevskoj Palanci, gdje su tim povodom potpisali i sporazum o saradnji sa ovom naučno-istraživačkom ustanovom. Naime, skup su obilježila predavanja naučnih radnika iz oblasti biotehnologije i oplemenjivanja biljaka, gdje su se mogla čuti nova saznanja kao i predlozi za buduća istraživanja.

Ovim povodom naš Univerzitet je predstavljao dekan poljoprivrednog fakuleteta prof. dr Boro Krstić kao i doc. dr Miroslav Nedeljković, gdje su sa domaćinima dogovorili dalje korake u naučno-istraživačkom radu između ove dvije institucije.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.