Skip to main content

UNIVERZITET "BIJELJINA" NOVI KOORDINATOR ERASMUS+ PROJEKTA

Univerzitet "Bijeljina" je sa radošću dočekao rezultate prvog poziva za dodjelu sredstava u okviru Erasmus+ programa 2021-2027 izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja za 2022. godinu.
Univerzitet "Bijeljina" je postao jedna od dvije visokoškolske ustanove, a jedina privatna u Bosni i Hercegovini, kojoj je odobren koordinatorski projekat “GROWTH - Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats“. Pomenuti projekat ima za cilj podizanje ekološke svijesti među učesnicima visokog obrazovanja uvođenjem koncepta zelenih univerziteta i zelenih obrazovnih metodologija i praksi na visokoškolskim ustanovama Zapadnog Balkana. Visokoškolske ustanove iz Bosne i Hercegovine učestvuju ukupno u dvanaest odobrenih projekata, od kojih su samo dva koordinatorska projekta. Spisak odobrenih projekata za Bosnu i Hercegovinu dostupan je na linku:
https://www.erasmusbih.com/documents/results/CBHE_results-Selection_year_2022.pdf

Univerzitet "Bijeljina" imaće priliku da realizacijom aktivnosti projekta “GROWTH“ dodatno ojača svoju međunarodnu saradnju, unaprijedi svoje naučne i obrazovne kapacitete, ali i da unaprijedi saradnju sa drugim visokoškolskim ustanovama iz zemlje i okruženja.
U projektu “GROWTH“ učestvuju institucije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Njemačke i Slovačke:

 1. Univerzitet "Bijeljina", Bosna i Hercegovina, koordinator,
 2. Sveučulište Hercegovina, Bosna i Hercegovina,
 3. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, Bosna i Hercegovina,
 4. Univerzitet Adriatik Bar, Crna Gora,
 5. Socio-ekonomski centar Crne Gore,
 6. Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija, Srbija,
 7. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Njemačka,
 8. Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Slovačka.

Univerzitet "Bijeljina" se na ovaj način pridružio nekolicini visokoškolskih ustanova iz Bosne i Hercegovine koje su imale priliku da budu koordinatori Erasmus+ projekata vezanih za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanja, i to Univerzitetu u Sarajevu, Univerzitetu u Banjoj Luci, Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i Univerzitetu u Travniku.

 

THE BIJELJINA UNIVERSITY IS THE NEW COORDINATOR OF THE ERASMUS+ PROJECT

The Bijeljina University welcomed the results of the first call for funds under the Erasmus+ program 2021-2027 capacity building in the field of higher education for the year 2022.
The Bijeljina University has become one of two higher education institutions, and the only private one in Bosnia and Herzegovina, which has been approved for the coordination project "GROWTH - Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats". The aforementioned project aims to raise environmental awareness among higher education participants by introducing the concept of green universities and green educational methodologies and practices at higher education institutions in the Western Balkans. Higher education institutions from Bosnia and Herzegovina participate in a total of twelve approved projects, of which only two are coordination projects. The list of approved projects for Bosnia and Herzegovina is available at the link
https://www.erasmusbih.com/documents/results/CBHE_results-Selection_year_2022.pdf

The Bijeljina University will have the opportunity to further strengthen its international cooperation by implementing the activities of the "GROWTH" project, to improve its scientific and educational capacities, but also to improve cooperation with other higher education institutions from the country and the surrounding area.
Institutions from Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Germany and Slovakia participate in the "GROWTH" project:

 1. Bijeljina University, Bosnia and Herzegovina, coordinator,
 2. University of Herzegovina, Bosnia and Herzegovina,
 3. College "CEPS - Center for Business Studies" Kiseljak, Bosnia and Herzegovina,
 4. University of Adriatic Bar, Montenegro,
 5. Socio-Economic Center of Montenegro,
 6. Academy of Educational Medical Vocational Studies, Serbia,
 7. Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, Germany,
 8. Slovenian University of Economics in Nitra, Slovakia.

In this way, the Bijeljina University joined several higher education institutions from Bosnia and Herzegovina that had the opportunity to be coordinators of Erasmus+ projects related to capacity building in higher education, namely the University of Sarajevo, the University of Banja Luka, the University of East Sarajevo and the University of Travnik .

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.