Skip to main content

Seminar za magistre farmacije i medicinske biohemije RS

Farmaceutski fakultet Univerziteta „Bijeljina” organizovao jednodnevni seminar za magistre farmacije i medicinske biohemije RS na temu „Prevencija kardiovaskularnih bolesti” i „Suplementacija i fitoterapija u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja“. Seminar se održao u ponedjeljak, 23.10.2017. godine, sa početkom u 11h na Univerzitetu „Bijeljina“.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.