Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020

 

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske

 

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske predstavlja most između bogatog nasljeđa prošlosti i budućnosti usmjerene ka zahtjevima savremenog informacionog društva.

Kao centar nacionalnog pamćenja, obrazovanja i kulture stoji na usluzi svojim korisnicima nudeći pristup bogatim fondovima monografskih i serijskih publikacija, te po evropskim standardima digitalizovanoj građi. Putem svojih servisa daje neophodnu podršku stvaranju jedne velike, sistematizovane  i lako dostupne baze informacija.

Predstavljanja knjiga, javna čitanja, izložbe, koncerte, simpozijume, tribine, predavanja, te saradnju sa drugim kulturnim i obrazovnim institucijama, ne prihvatamo samo kao ispunjenje zakonskih obaveza već i kao našu izabranu i odgovornu ulogu promotera znanja, obrazovanja i učenja.

I na kraju, naš osnovni cilj je da obezbijedimo brzu i preciznu uslugu uz profesionalne kompetencije i prijatan tretman svima bez obzira na vjeru, naciju, boju kože, pol i status.

Image
nub.rs

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.