Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020

 

ENQA

 

Evropsko udruženje za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) je krovna organizacija koja predstavlja organizacije za osiguranje kvaliteta iz država članica Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA). ENQA promoviše evropsku saradnju na polju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i širi informacije i stručnost među svojim članovima i prema zainteresovanim stranama u cilju razvijanja i razmene dobre prakse i negovanja evropske dimenzije osiguranja kvaliteta.

Evropska asocijacija za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA) je krovna organizacija koja predstavlja svoje članove na evropskom nivou i na međunarodnom nivou, posebno u procesima političkog odlučivanja i u saradnji sa organizacijama zainteresovanih strana.

ENQA doprinosi ovom cilju posebno promovisanjem evropske saradnje na polju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju i širenjem informacija i stručnosti među svojim članovima i prema zainteresovanim stranama u cilju razvijanja i razmene dobre prakse i negovanja evropske dimenzije osiguranja kvaliteta.

 

Image
enqa.eu

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.