Skip to main content

Prenos ECTS bodova odnosno prelazak sa drugih studijskih programa u okviru istih ili srodnih studija

 

U skladu sa principima Bolonjske deklaracije između različitih studijskih programa može se vršiti prenos ECTS bodova. Prenosivost ECTS bodova znači da se vrši priznavanje ECTS bodova stečenih na prethodnom fakultetu ili višoj školi, a ne priznavanje ispita, što pojednostavljuje i čini povoljnom proceduru za prelazak studenta na drugi fakultet.

 

Univerzitet „Bijeljina“ omogućava studentima drugih fakulteta ili visokih škola da svoje studije nastave prelaskom na jedan od studijskih programa na Univerzitetu „Bijeljina“ po brzoj i jednostavnoj proceduri.

 

Procedura prijave za nastavak studiranja na Univerzitetu „Bijeljina“ je efikasna i završava se u najkraćem  mogućem  roku i podrazumijeva sledeće korake:

 

  • PRIJAVA- student podnosi prijavu za nastavak studija. Student uz prijavu podnosi kopiju indeksa i uvjerenje o položenim ispitima (ili diplomu o završenoj visokoj školi ukoliko je završio studije).
  • PRIJEDLOG RJEŠENJA - Fakultet donosi prijedlog  rješenja u kom se navodi koja godina studija se upisuje i koje ispite je potrebno da student položi do završetka studija na Univerzitetu „Bijeljina“.
  • UPIS - student se upisuje i dobija indeks na željenom fakultetu.

 

Cijela procedura, od podnošenja prijave do prijedloga rješenja traje dva radna dana, student sve potrebne informacije i prijedlog rješenja dobija putem e-maila.

 

SVE INFORMACIJE O PRELASKU NA STUDIJE SA DRUGE VISOKOŠKOLSKE USTANOVE MOŽETE DOBITI PUTEM TELEFONA ILI E-MAIL:

Tel: +387 55 351 222,

E-mail: univerzitetbn@hotmail.com

 

Dobro došli!

Vaš Univerzitet „Bijeljina“

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.