Skip to main content

Poništavanje prolazne ocjene

  • Student koji nije zadovoljan prolaznom ocjenom koju je ostvario na ispitu, a nema primjedbi na tok ispita, može u roku od 24 sata od saopštenja ocjene da poništi istu.
  • Molbu za poništavanje prolazne ocjene student pismenim putem podnosi dekanu posredstvom Studentske službe.
  • Molba treba da sadrži naziv ispita iz kog student želi da poništi ocjenu, datum polaganja i ocjenu dobijenu na ispitu.
  • Odluku o poništenju prolazne ocjene donosi dekan u roku od 48 sati.
  • Dekan dostavlja odluku o poništenju prolazne ocjene Studentskoj službi koja dalje obavještava predmetnog nastavnika i studenta o odluci.
  • Ukoliko dekan usvoji molbu, ispit se poništava i ponovo se polaže u jednom od narednih ispitnih rokova.
  • Smatra se da je student time iskoristio pravo jednog pokušaja polaganja ispita.
  • Student prilikom ponovljenog polaganja ispita može dobiti i manju ocjenu od prethodno dobijene ocjene, uključujući i negativnu ocjenu.
  • Student ima pravo na istom predmetu jedanput poništiti ocjenu.
  • Student koji je poništio ispit zadržava poene stečene vrednovanjem predispitnih obaveza.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.