Skip to main content

Vizija, misija, ciljevi

 

VIZIJA

Na osnovu dosadašnjih ostvarenih rezultata i novih ciljeva poslovanja, definisana je nova viziju Univerziteta i to je da postane jedan od lidera u visokoškolskom obrazovnom prostoru u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

 

MISIJA

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija, prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja, odnosno obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.

 

CILJEVI

Univerzitet „Bijeljina" svoju misiju ostvaruje kroz osnovne strateške ciljeve:

  1. Kontinuirano poboljšavanje kvaliteta studijskih programa, njihova revizija i uvođenje novih, kao i usklađivanje i donošenje postojećih i novih pravilnika i procedura shodno promjenama zakonskih propisa;
  2. Kontinuirano povećanje broja upisanih studenata, broja diplomiranih studenata i smanjenje broja studenata koji napuštaju studije; 
  3. Osiguranje kompetentnosti i kvaliteta nastavnika i saradnika, kao i povećanje kvaliteta nastavnog procesa; 
  4. Povećanje obima i kvaliteta naučno-istraživačkog rada i međunarodne saradnje;
  5. Razvoj infrastrukturnih resursa Univerziteta i poboljšavanje kvaliteta vlastite nastavne literature-izdavačka djelatnost; 
  6. Povećanje intenziteta saradnje sa privrednim partnerima, društvenom zajednicom i proširenje kapaciteta za obavljanje studentske prakse;
  7. Poboljšanje kvaliteta analize i obrade informacija, kao i obaveze informisanja svih zainteresovanih strana.
  8. Realizacija najmanje pet, dodatnih, različitih akademskih studijskih programa, od kojih najmanje jedan studijski program iz jedne dodatne oblasti obrazovanja, kao i izvođenje akademskih studije drugog i trećeg ciklusa

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.