Skip to main content

Centers for innovative development of social entrepreneurship - contemporary perspective of social integration of young people

Centers for innovative development of social entrepreneurship - contemporary perspective of social integration of young people

Naziv projekta

Centers for innovative development of social entrepreneurship

- contemporary perspective of social integration of young people

Fond

IPA

Trajanje

15 mjeseci

Abstrakt

Projekat „Centers for innovative development of social entrepreneurship - contemporary perspective of social integration of young people“, broj 48-00-00046/2019-4, predstavlja podršku Evropske unije prekograničnoj saradnji između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije, finansiran sredstvima iz IPA fondova. Nosilac projekta je ETŠ iz Vranja u partnerstvu sa SOU „Pero Nakov“ iz Kumanova i Udruženjem „Eko Balkan“ iz LJiga. Projekat je odobren od strane Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Projekat je usmjeren na kreiranje podsticajnog okruženja u čijem je fokusu jačanje profesionalnih kompetencija mladih iz socijalne ekonomije kroz promovisanje humanih vrijednosti socijalnog preduzetništva. Tokom projekta biće opremljena i pokrenuta dva Centra za inovativni razvoj socijalnog preduzetništva, osnovaće se dva socijalna preduzeća, doći će do prekograničnih posjeta gdje će mladi imati prilike da se upoznaju sa vršnjacima iz susjednog područja. Takođe, projektom je planirana realizacija niza aktivnosti koje će doprinijeti održivosti projekta, edukativne aktivnosti, pisanje stručne literature, izrada analiza okruženja, pokretanje internet portala o socijalnom preduzetništvu i dr. Projekat je počeo sa realizacijom 01.06.2021. godine i traje 15 mjeseci.

Ciljevi projekta

Glavni projektni cilj je podrška mladima (15-24. godine) i zajednici da se kroz pokretanje socijalnih preduzeća poveća broj mladih preduzetnika i prevaziđu pojedini društveni izazovi koji pogađaju ugrožene kategorije stanovništva u oba pogranična područja.

Partneri u projektu

1.  Ekonomsko-trgovinska škole Vranje, Srbija

2.  Srednje opštinsko učilište Pero Nakov, Sjeverna Makedonija

3.  Univerzitet Bijeljina, BiH

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.