Skip to main content

Predavanje i radionica za učenike srednje Medicinske škole u Bijeljini

U ponedeljak 17.02.2014. godine, sa početkom u 09.30h, na Univerzitetu „Bijeljina", održano je predavanje na temu „Normalnost, psihoza i neuroza“. U ulozi predavača našao se Prof. dr Jovan Marić, psihijatar, koji je na svojevrstan način, učenicima srednje medicinske škole u Bijeljini, pružio mogućnost da obogate svoja znanja o ovoj temi.

Nakon predavanja i kraće pauze, učenici su imali priliku da učestvuju i na iskustvenoj psihodramskoj radionici, gde su kroz zamenu uloga mogli da rade na svom unutrašnjem svetu. Radionicu je vodila Jelena Jovanović, psihodramski terapeut i rukovodilac Psihološkog savjetovališta za mlade Univerziteta „Bijeljina“.

Veliko interesovanje i učešće učenika kako na predavanju, tako i na radionici potvrđuje njihovu potrebu da se i dalje uključuju u ovakve i slične aktivnosti.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.