Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020

 

VIRAL

 

Projekat VIRAL povezuje ključne visokoškolske ustanove i grupe stručnih ljudi u procesu zajedničkog kreiranja i testiranja novih metoda i praksi, kako na univerzitetima tako i u široj zajednici, pokretanjem takmičenja u profesionalnim disciplinama – hakatonima (hackathons) i ostvarivanjem karakteristične regionalne saradnje između univerziteta i poslovnog sektora.

Osnovni proces učenja uključuje ne samo nastavno osoblje i studente poljoprivrednog i IT inženjerstva, već i sistem prenošenja stečenog znanja profesionalnim pružaocima savetodavnih usluga, kao i pozitivnih praksi saradnje sa kompanijama u toj oblasti, a koji su ostvareni kao rezultat intenzivne obuke i studijskih poseta evropskim univerzitetima.

Uticaj intenzivnije upotrebe IKT u poljoprivredi omogućava održivi ruralni razvoj, povećava konkurentnost seoskih porodica, poboljšava pristup poljoprivrednika potrebnim uslugama i omogućava bolju perspektivu života (naročito žena i mladih) u ruralnim oblastima.

Image
Viral

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.