Skip to main content

Seminar na temu Stručni saradnici osnovnih i srednjih škola i mogućnosti usavršavanja izvođenja nastavnog rada

Fakultet za psihologiju Univerziteta "Bijeljina" organizovao je 20.05.2013. seminar pod nazivom: Stručni saradnici osnovnih i srednjih škola i mogućnosti usavršavanja izvođenja nastavnog rada.

Cilj seminara je bio aktuelizacija instruktivnog rada stručnih saradnika (pedagoga i psihologa) sa nastavnicima (posebno sa nastavnicima-početnicima) na planu nastavničkih vјeština usmјerenih na efikasno učenje na nastavnom času. Stručni saradnici su upoznati sa novijim, relevantnim istraživanjima problema individualizacije nastavnog procesa u kome su učenici u fokusu. Prezentovane su mogućnosti individualizovanog učenja učenika ne samo po osnovu različitih sposobnosti već i prema stilovima učenja učenika.

Ukazano je na značaj emocionalnog doživljaja učenja na nastavnom času, prezentovani su savremeni instrumenti za mјerenje psiholoških karakteristika učenika osnovne i srednje škole, a autori su predstavili testove sposоbnosti, osobina ličnosti, kognitivnih stilova i stilova učenja učenika – instrumente kojima se može profesionalno unaprediti nastavni rad.

Iznijeti su stavovi, argumentacije i procjene o poželjnoj pripremi studenata-budućih nastavnika za vođenje, organizovanje i podsticanje učenja na nastavnom času. Konstatovano je da ekonomska kriza i slaba materijalna baza škola indirektno utiču na nedovoljna interesovanja u pogledu profesionalne obuke nastavnika u novim društvenim okolnostima. Umjesto da primjetan zamah u istraživanju puteva ka boljoj školi (naročito u razvijenim zamljama) čiji su nam rezultati u velikoj mjeri poznati učini mobilnijim, naše prosvjetne vlasti i nastavnička populacija u našoj masovnoj školi ne poklanja nužnu pažnju pedagoško-metodičkoj pripremi mladih nastavnika. U diskusijama je isticano čak da je u prošlosti na skupovima pedagoga i psihologa, ali i u svakodnevnom radu, bilo daleko ozbiljnijih pristupa podizanju kvaliteta pedagoško-psihološkoj i metodičkoj pripremi nastavnika.

Predavači su bili profesori sa Fakulteta za psihologiju Univerziteta "Bijeljina" i dr Jovica Ranđelović sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, profesor pedagogije i didaktike.

Seminaru je prisustvovalo preko četrdeset stručnih saradnika iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Republike Srpske. Najveći broj učesnika bio je iz okoline Bijeljine.

Učesnici su bili jako zadovoljni organizovanim skupom, pokazali su naglašena interesovanja za psihološki aspekt učenja u nastavi i didaktičko-metodičke vještine izvođenja nastavnog rada. Školski psiholozi i pedagozi izrazili su bezrezervnu zahvalnost i podršku Univerzitetu "Bijeljina" jer su, ne samo obogatili svoja saznanja i iskustva, već su konstatovali da seminari ovog tipa doprinose direktnoj povezanosti škola, predškolskih ustanova sa univerzitetom. Te veze bi u budućnosti mogle biti češće jer doprinose metodičkoj kompetentnosti i profesionalnom osposobljavanju nastavnog osoblja u ovom dijelu Republike Srpske. Opšta ocjena je da ovakva susretanja bogate iskustva svih učesnika i doprinose vještini nastavnog procesa.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.