Skip to main content

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Šifra

322101

Naziv predmeta

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

Nastavnik

 

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Onkologija

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je pružiti osnovna znanja o nastanku, prirodi, otkrivanju i liječenju malignih tumora.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su osposobljeni da: primijene sestrinske vještine, njegu i zbrinjavanje bolesnika sa malignim oboljenjima; uspješno učestvuju u sprovođenju dijagnostičkih i terapijskih postupaka; uspješno donose odluke i postavljaju ciljeve zdravstvene njege onkoloških pacijenata; primjenjuju sprovođenje plana njege i zbrinjavanja. Student ovladava teorijskim i aplikativna znanjima o onkologiji i palijativnoj njezi, kao preduslov implementacije u zdravstvenoj praksi.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Biologija raka; Karcinogeneza; Genetsko i biohemijsko raspoznavanje raka; Dijagnostika raka; Sistemi stepenovanja raka; Paraneoplastički simptomi; Principi onkološke hirurgije; Temeljni principi radijacije onkologije; Osnovi citotoksičkog liječenja; Temeljni principi genetskog liječenja; Suportivno liječenje; Dijagnostika i liječenje od raka glave i vrata; Dijagnostika i liječenje od raka pluća; Dijagnostika i liječenje od gastrointestinalnog raka; Dijagnostika i liječenje od genitourinalnog raka; Dijagnostika i liječenje raka ženskog genitalnog trakta;  Dijagnostika i liječenje raka dojke;  Dijagnostika i liječenje raka kože; Dijagnostika i liječenje tumora kostiju i mekih tkiva; Dijagnostika i liječenje hematopoetskog sistema; Dijagnostika i liječenje tumora centralnog nervnog sistema.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Osnovni principi internističkih procedura onkološke dijagnostike, određivanje stadijuma bolesti i lečenja bolesnika – sestrisnke intervencije; Osnovni principi ranog otkrivanja tumora i prevencija tumora; Sestrisnka edukacija; Osnovni principi hirurško-onkološkog lečenja; Osnovni principi hemioterapije i radioterapije; Priprema bolesnika za citostatsku terapiju i radioterapiju, priprema i aplikacija citostatika,  praćenje bolesnika posle terapije i zbrinjavanje nuspojava; Sestrinske procedure u psihološkoj njezi i socijalnom zbrinjavanju onkoloških bolesnika; Zdravstvena njega i zbrinjavanje bola; Palijativno zbrinjavanje onkološkog bolesnika. Hospis. Tegobe bolesnika-sestrisnke intervencije; Onkološka rehabilitacija.

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa različitim oblicima diskusije, izrada i odbrana seminarskog rada, analiza praktičnih primjera.

Literatura-obavezna

1. Jovanović D., Osnovi onkologije i palijativna nega onkoloških bolsnika, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2008.

2. Grupa autora, Onkološki priručnik za medicinske sestre i tehničare: Društvo Srbije za borbu protiv raka: Piraida.- Beograd, 1997

3. Oprić Miroslav, Opšta onkologija: Farmaceutski fakultet.- Beograd, 2013

4. UICC, Priručnik iz kliničke onkologije: Medicinska naklada.- Zagreb, 2000

Literatura-preporučena

1.Grupa autora, Specijalna onkologija: Medicinska knjiga.- Beograd, 1977

2.Grupa autora, Imunobiološki i terapijski odnosi tumora i njegovih metastaza: Drušvo lekara Vojvodine.- Sombor,{b.g}

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

Časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

15

15

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

25

15

50

/

 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.