Skip to main content

II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije

U suorganizaciji Univerziteta Bijeljina, od 20. do 22. oktobra 2022. godine u Hotelu Petrus, Paraćin, Srbija održan je II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije „STRUČNA GREŠKA – ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA”.

Organizator skupa je Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije, sa kojim Univerzitet Bijeljina ima višegodišnju saradnju.
Učešće na II Međunarodnom simpozijumu uzeli su naučni radnici iz Srbije, regiona i Evrope, naučni radnici i stručnjaci iz zdravstvenih institucija, instituta i fakulteta, čija je oblast delovanja u okviru tematike Simpozijuma, koji su rezultatima sprovedenih istraživanja doprineli kako edukaciji zdravstvenih radnika tako i razvoju sistema zdravstvene zaštite.

Radovi  stručnjaka u datoj oblasti su predstavljeni kroz moderne i interaktivne prezentacione forme u okviru Okruglog stola kao i u uvodnom delu svake navedene tematske oblasti, sa posebnim akcentom na aktuelna dostignuća i osvrtom na probleme zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju.

Ispred Univerziteta Bijeljina uvodno predavanje održao je direktor, prof.dr Boro Krstić, sa radom pod naslovom „Osnov građanske odgovornosti zdravstvenih radnika zbog štete izazvane upotrebom medicinskog sredstva“. Ostali autori rada su prof.dr Ljiljana Tomić i doktorand Aleksandra Mesarović.

Galerija

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.