Skip to main content
Submitted by admin on 3, Sep 2020


Srpski Centralni indeks

U SCindeksu se referišu domaći časopisi kategorizovani kao periodične publikacije naučnog karaktera. Svi časopisi indeksiraju se sistematski "od korica do korica". Pored naslova i sažetaka radova, metapodatke u SCIndeksu čine i sve citirane reference. Velika većina članaka novijeg datuma dostupna je u vidu punog teksta. Mali deo časopisa nije indeksiran na nivou citiranih referenci.

Metapodaci u SCIndeks u su dati u OAI PMH, Dublin Core formatu kako bi se uvećala njihova interoperabilnost i na osvovu toga vidljivost članaka na vebu.

Časopisi referisani u SCIndeksu podvrgavaju se stalnom vrednovanju s obzirom na uticajnost (impakt) u samoj bazi i dopunski u citatnim indeksima WoS. Istovremeno se prate pokazatelji tzv. bibliometrijskog kvaliteta časopisa, uglavnom izvedeni iz kriterijuma za njihovo uključivanje u WoS. Najbolji SCIndeks časopisi, odabrani prema posebnim merilima (internacionalnosti) dopunski se prate i preporučuju za referisanje izdavačima međunarodnih citatnih baza podataka.

Pre objavljivanja SCIndeks reference se detaljno raščlanjuju na sastavne delove, kako bi se mogle formatirati prema različitim izdavačkim standardima, povezati (linkovati) s primarnim izvorima ako postoje onlajn, korigovati za propuste i greške i najzad normalizovati. Svrha normalizacije je da se uveća vidljivost citiranih radova na vebu i da se obezbedi prikladna metrika za računanje uticajnosti (impakta) različitih naučnih entiteta: časopisa, autora radova, afilijativnih institucija, projekata i finansirajućih institucija (fondova).

Reference u časopisima koji se indeksiraju u SCIndeksu, ali ne podvrgavaju kontroli kvaliteta (Osnovni i Prošireni paket) se ne raščlanjuju, niti prikazuju u aplikaciji. Stoga se pokazatelji bibliometrijskog kvaliteta zasnovani na osobinama referenci za te časopise ne mogu generisati, niti u njima mogu biti operativne funkcije koje obezbeđuju integrisanost radova, npr. funkcija "povezani članci". Iz istog razloga takvi časopisi ne učestvuju u utvrđivanju citiranosti drugih časopisa.

SCIndeks ima sledeće glavne osobine i funkcije:

Dostupnost

SCIndeks je hibridna baza podataka koja pored metapodataka i citatnih informacija o radovima nudi i pune tekstove članaka iz svih časopisa koji su se odlučili za otvoreni pristup posredstvom SCIndeksa i podvrgavaju se kontroli kvaliteta. Dostupnost punog teksta je omogućena zahvaljujuću Repozitorijumu SCIndeksa.

Vidljivost

Iskustva pokazuju da je vidljivost ključ koji časopisima otvara vrata uticajnosti i reputacije. U SCIndeksu se koriste različiti instrumenti kojima se povećava vidljivost kako časopisa, članaka i citiranih referenci, tako i urednika časopisa i recenzenata, ali i projekata u okviru kojih su članci nastali.

Pretraživost

SCIndeks omogućava osnovno i napredno pretraživanje pomoću Bulovih operatora. Pored sažetaka i članaka u punom tekstu, mogu se pretraživati i autori radova i citiranih referenci. Pretraživanje časopisa omogućeno je u Bibliometrijskom izveštaju o časopisima.

Normalizacija

Afilijativne institucije autora, sve citirane reference i podaci o projektima, kao i njihovim finansirajućim institucijama (fondovima) moraju se normalizovati da bi se mogli koristiti u evaluativne svrhe. Normalizacija se obavlja s osloncem na relevantne normativne liste i baze podataka.

Kontrola kvaliteta

SCIndeks časopisi se podvrgavaju intenzivnoj kontroli kvaliteta. Pažnja je prvenstveno usmerena na članke, ali prati se i rad uredništava i recenzenata. Mehanizmi tzv. nametanja kvaliteta primenjuju se kad god je to moguće. Taj pristup je znatno više primenjen u časopisima koji se objavljuju posredstvom SCIndeks Asistenta. Efikasnost kontrole meri se u Bibliometrijskom izveštaju o časopisima.

Legitimnost

Legitimnost časopisa obezbeđuje se stalnim praćenjem sprovođenja proklamovanih etičkih principa, kao i izdavačke politike i politike licenciranja. U SCIndeksu se, kao citatnom indeksu, posebna pažnja posvećuje legitimnosti citata. Časopisi se sistematski prate kako bi se otkrili i sprečili problematični obrasci citiranja, kao što su manipulativno autocitiranje i prekomerno uzajamno citiranje (citatni karteli).

Promocija

SCIndeks je prvenstveno platforma za promociju časopisa, ali on istovremeno služi i promociji članaka, njihovih autora, institucija u kojima su zaposleni i, na posletku, projekata i fondova iz kojih se oni finansiraju.

Praćenje

SCIndeks časopisi se dobrovoljno, u interesu sopstvenog razvoja, podvrgavaju spoljašnjem monitoringu od strane CEON-a. Prate se sve onlajn aktivnosti urednika, uredništava i recenzenata. Uređivački odbori dobijaju povratnu informaciju u formi kvantifikovanih podataka posredstvom SCIndeksa i Bibliometrijskog izveštaja o časopisima.

Vrednovanje

Za CEON kao izdavača, SCIndeks je prvenstveno alatka koji se koristi u procesu evaluacije. Ocenjuju se gotovo svi entiteti SCIndeksa, a neki od njih se i rangiraju. Većina entiteta, a naročito časopisi, recenzenti, autori, projekti, institucije i fondovi, podvrgava se vrednovanju, dok se ostali (radovi i citirane reference) koriste u vrednovanju drugih entiteta. Podaci za evaluaciju prikupljaju se iz SCIndeksa, uključujući i SCIndeks Asistent, kao i WoS-a, da bi se detaljno obradili i objavili u Bibliometrijskom izveštaju o časopisima.

Image
scindeks.ceon.rs

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.