Skip to main content
Submitted by admin on 30, Sep 2020

 

Erasmus+ Programme of the European Union

 

Erasmus + je program EU za podršku obrazovanju, obuci, omladini i sportu u Evropi. Njegov budžet od 14,7 milijardi evra pružiće mogućnosti za preko 4 miliona Evropljana da studiraju, treniraju i steknu iskustvo u inostranstvu.

Treba da traje do 2020. godine, Erasmus + nema mogućnosti samo za studente. Spajanjem sedam prethodnih programa, pruža mogućnosti širokom spektru pojedinaca i organizacija.

Detaljne informacije o ovim mogućnostima, uključujući kriterijume za ispunjavanje uslova, dostupne su u Erazmus + programskom vodiču. Takođe je dostupan indikativni vodič za finansiranje nekih centralizovanih prilika.

Ciljevi

Cilj Erasmus + je da doprinese strategiji Evropa 2020 za rast, radna mesta, socijalnu ravnopravnost i inkluziju, kao i ciljevima ET2020, strateškog okvira EU za obrazovanje i obuku.

Erasmus + takođe ima za cilj promociju održivog razvoja svojih partnera u oblasti visokog obrazovanja i doprinosi postizanju ciljeva Strategije EU za mlade.

Specifična pitanja kojima se program bavi:

  • Smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima
  • Promovisanje učenja odraslih, posebno za nove veštine i veštine potrebne tržištu rada
  • Podsticanje mladih da učestvuju u evropskoj demokratiji
  • Podržavanje inovacija, saradnje i reformi
  • Smanjenje ranog napuštanja škole
  • Promovisanje saradnje i mobilnosti sa partnerskim zemljama EU

Ishodi

Ishodi Erasmus + dostupni su u izveštajima i zbirkama statističkih podataka, kao i kroz Erasmus + platformu projekata, koja uključuje većinu inicijativa finansiranih iz programa, kao i izbor dobrih praksi i uspešnih priča.
Statistika

Statistički podaci o Erasmus + dostupni su na stranici sa statistikama.

Informacije o napretku prema ET2020 referentnim vrednostima dostupne su na monitoru obrazovanja i obuke.

Napredak prema ET2020 referentnim vrednostima takođe se može videti kroz niz interaktivnih mapa.

Na sličan način, informacije o položaju mladih u Evropi mogu se naći u Omladinskom monitoru.

Izveštaji

Izveštaj o srednjoročnoj evaluaciji programa Erasmus + (2014-2020) dostupan je na 23 jezika i temelji se na nacionalnim izveštajima koje su podnele zemlje Programa, izveštajima o oceni spoljnog nezavisnog izvođača, drugim pregledanim studijama, npr. Erasmus studija uticaja iz 2014. godine, iskustvo u upravljanju programom i preko milion odgovora svih zainteresovanih strana.

Po završetku programa Erasmus + 2020. godine, Komisija će izvršiti konačnu evaluaciju programa.

Dodatne informacije dostupne su u izveštajima o evaluaciji programa Erasmus +.

Pogledajte veb stranicu Kancelarije za publikacije Evropske unije za više izveštaja i studija o programu Erasmus +.

Image
logo_beneficaires_erasmus

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.