Skip to main content

Uslovi za upis studenata na studijski program

Poljoprivredni fakultet

Agroekonomija

Uslovi za upis studenata na studijski program

U skladu sa društvenim potrebama na redovne akademske studije prvog ciklusa upisuju se kandidati ukoliko ispune uslove Konkursa: 

  • Završeno srednje obrazovanje,
  • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i nekažnjavanju,
  • Dokaz o psihofizičkoj sposobnosti,
  • Položen prijemni test.

Konkurs za upis studenata je javan i objavljuje se u sredstvima javnog informisanja.

Na prvu godinu osnovnih studija može se bez prijemnog ispita upisati:

  1. lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;
  2. student druge godine osnovnih studija drugog univerziteta, odnosno druge visokoškolske ustanove, koji je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario broj bodova na studijskom programu na drugom univerzitetu, odnosno na drugoj visokoškolskoj ustanovi koji propisuje fakultet;
  3. lice kome je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija, ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo broj bodova koji propisuje fakultet. 

Za sprovođenje Konkursa, Nastavno-naučno veće Fakulteta donosi odluku o imenovanju komisije za prijem studenata.

Nastavno-naučno vijeće fakulteta odlučuju o priznavanju položenih ispita.

Student drugog univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Univerzitet, odnosno na  organizacionu jedinicu u njegovom sastavu, ukoliko mu je do okončanja studijskog programa na visokoškolskoj ustanovi na kojoj je upisan ostalo 60 ili manje ECTS bodova.

Uslovi za upis naredne godine studija

Član 93.

Narednu godinu studija mogu upisati studenti sa 60 ECTS bodova.

Izuzetno, student koji nije sakupio najmanje 60 ECTS bodova potrebnih za upis naredne godine i kome je preostalo da položi dva predmeta  iz studijskog programa upisane godine,  može te obaveze izvršiti u naknadnom roku.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.