Skip to main content

Ciljevi studijskog programa

Fakultet zdravstvenih studija

Sestrinstvo

Ciljevi studijskog programa

OSPOSOBITI STUDENTA ZA:

 1. Za samostalno, efikasno i odgovorno obavljanje opšte zdravstvene njege zasnovane na etičkim principima i holističkom pristupu korisniku u različitim područjima;
 2. Da primjeni stečena teorijska znanja i vještine u svim vidovima opšte njege bolesnika koje uključuju mjere unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, zbrinjavanja i njege:
  • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici: u ambulanti i kućnim uslovima poštujući različitosti, kulturu i etničku pripadnost;
  • u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima;
 3. Sprovođenje zdravstvene njege zasnovane na dokazima (evidence based nursing) i primijenjuje međunarodne standarde iz sestrinske prakse;
 4. Da organizuje i rukovodi timom za zdravstvenu njegu i koordinira rad sa ostalim članovima u procesu dijagnostike, liječenja i njege oboljelih i povređenih;
 5. Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovarajuću sestrinsku i medicinsku dokumentaciju;
 6. Da stečena znanja i iskustva prenese na druge članove tima;
 7. Da prati stručnu literaturu i nastavi doživotno usavršavanje;
 8. Da poštuje principe profesionalne etike i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima.

Kako bi postigli ove obrazovne ciljeve tokom studija studentima su pored tradicionalnog predavanja dostupni i različim tipovi nastavnih metoda kao što su:

 • interaktivna komunikacija u nastavnom procesu;
 • predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima,
 • rad u maloj grupi;
 • seminarski radovi u kojima studenti predstavljaju određenu temu i njihove predloge za riješavanje problema;
 • problemski orijentisane radionice gde se predstavljaju istinite ili simulirane situacije, a studenti analiziraju i pokušavaju da nađu riješenje;
 • demonstracija vještina; (pristup pacijentu u apoteci, komunikacija sa zdravstvenim radnicima...)
 • istraživački rad.

Svi oblici aktivne nastave baziraju na interaktivnoj nastavi koja se karakteriše diskusijama o problemu koji je tema nastavne jedinice, iznošenjem ličnog stava koji je potkrepljen teorijskom ili iskustvenom argumentacijom, uočavanjem dilema koje se odnose na postavljenu temu i njihovim razrješavanjem. Interaktivna nastava, kao savremena metoda izvođenja nastave, omogućiće studentima bolje razumjevanje programske materije, usvajanje znanja, formiranje sopstvenih stavova i usvajanje postojećih naučnih doktrina.

Kliničke vještine studenti izvode samostalno ili putem demonstracija vještina od strane nastavnika ili saradnika. Za svaku kliničku vještinu definisan je nivo kompetencije studenata:  

 1. student ima samo teorijsko znanje o vještini;
 2. student posmatra proceduru, ali je ne izvodi samostalno;
 3. student izvodi proceduru pod nadzorom;
 4. student izvodi proceduru samostalno. 

Model: Prvi ciklus akademskih studija sestrinstva – 180 ECTS

Oblast obrazovanja: zdravlje i zaštita zdravlja

Polje obrazovanja: Zdravlje

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.