Skip to main content

Odbor za međunarodnu saradnju Univerziteta

Odbor za međunarodnu saradnju Univerziteta

Na osnovu člana 11. Pravilnika o međunarodnoj saradnji Univerziteta Odbor za međunarodnu saradnju Univerziteta ima sledeće nadležnosti:

  • Donosi godišnji plan međunarodne saradnje i mobilnosti;
  • Odgovornost o provođenju Strategije internacionalizacije Univerziteta;
  • Osigurava stručno mišljenje o sufinansiranju međunarodnih projekata i programa međunarodne saradnje;
  • Osigurava stručno mišljenje o saradnji sa drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama, i o sklapanju međunarodnih institucionalnih sporaazuma;
  • Osigurava stručno mišljenje u pogledu internacionalizacije kurikuluma i zajedničkih studijskih programa studiranja;
  • Osigurava stručno mišljenjeo organizaciji međunarodnih naučnih konferencija i učešću nastavnog osoblja u inostranstvu na naučno-stručnim konferencijama;
  • Utvrđivanje liste institucija sa kojima treba obaviti programe razmjene nastavnog, administrativnog osoblja i studenata;
  • Druga pitanja iz oblasti međunarodne saradnje.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.