Skip to main content

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kancelarija za međunarodnu saradnju

 

Prof. dr Milivoje Ćosić

Rukovodilac Kancelarije za međunarodnu saradnju

 

Kontakti:

tel:+387 55 355 510

e-mail: prorektor.nir@ubn.rs.ba

Kancelarija za međunarodnu saradnju

Kancelarija za međunarodnu saradnju osigurava stratešku podršku rukovodstvu Univerziteta u cilju definisanja pravaca razvoja i unapređenja strategije internacionalizacije i pozicioniranja Univerziteta u globalnom obrazovnom i istraživačkom prostoru.
Kancelarija usmjerava svoje aktivnosti u pravcu saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama u zemlji i svijetu i jačanju internacionalizacije u cilju unapređenja kvaliteta i kompetencija Univerziteta u obrazovnom i istraživačkom radu.
Kancelarija osigurava strateške smjernice i predlaže, provodi mjere i aktivnosti koje doprinose akademskoj mobilnosti svih njegovih članova, studenata, nastavnika, istraživača i administrativnog osoblja.
Kancelarija operativno djeluje i provodi aktivnosti odnosno pruža informacije u pogledu mogućnosti za međunarodnu saradnju, koordinira i realizuje međunarodne programe u oblasti mobilnosti i obrazovanja, pruža podršku fakultetima u administrativnom upravljanju projektima, organizuje informativne dane i radionice, međunarodne konferencije i sastanke, posjete delegacija inostranih visokoškolskih ustanova i ambasada, kao i druge aktivnosti usmjerene na promovisanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta Bijeljina.

Misija Kancelarije

 • Razvoj međunarodnih odnosa sa partnerskim ustanovama u Evropi i svijetu,
 • Podsticanje mobilnosti studenata, nastavnika, istraživanja i administrativnog osoblja,
 • Pružanje podrške fakultetima u administrativno tehničkom upravljanju projektima,
 • Osiguranje informacija internim i eksternim korisnicima u pogledu mogućnosti za međunarodnu saradnju

Bilateralni sporazumi

 • Savjetodavna, administrativna i organizaciona podrška prilikom sklapanja ugovora,

Mobilnost

 • Organizacija studentske razmjene, razmjene nastavnika i administrativnog osoblja,
 • Administrativna i organizaciona pomoć inostranim studentima i osoblju na razmjeni na Univerzitetu Bijeljina,
 • Administrativna i organizacijska pomoć domaćim studentima na razmjeni na inostranim visokoškolskim ustanovama,
 • Administrativna pomoć pri osiguranju smještaja za kratkoročne boravke studenata i nastavnika na Univerzitetu Bijeljina,
 • Nadzor nad aktivnostima programima razmjene.

Projekti

 • Savjetodavna i administrativna pomoć pri projektima ERASMUS+ i sličnih programa, programima resornih ministarstava i Bosne i Hercegovine.

Informisanje

 • Informisanje o međunarodnoj saradnji Univerziteta Bijeljina,
 • Izrada informativno-promotivnih materijala na engleskom jeziku o Univerzitetu Bijeljina.

Finansije

 • Praćenje finansija namijenjenih međunarodnoj saradnji Univerziteta Bijeljina i predlaganje raspoređivanja u skladu sa prioritetima.

Na osnovu člana 15. Pravilnika o međunarodnoj saradnji Univerziteta Kancelarija ima sledeće nadležnosti:

 • U saradnji sa predsjedavajućim i članovima Odbora priprena nacrte zaključaka, odluka i mišljenja Odbora za međunarodnu saradnju;
 • Pratiostvarivanje Strategije internacionalizacije na Univerzitetu, a o trenutnom stanju izvještava predsjedavajućeg Odbora za međunarodnu saradnju;
 • Prati i primjenjuje zakonske propise, strategije i obrazovne politike Republike Srpske, Bosne i Hercegovine i Evropske Unije kojima se regulišu aktivnosti iz oblasti Međunarodne saradnje;
 • Pružanje stručne pomoći studentima, administrativnom i nastavnom osoblju prilikom apliciranja na stipendije, programe i projekte;
 • Radi na istraživanju različitih mogućnosti novih stipendija, programa i projekata na kojima se može aplicirati;
 • Promoviše mobilnost među studentima i osobljem;
 • Prati i asistira u realizaciji međunarodnih obrazovnih projekata i programa saradnje;
 • Radi na izradi izvještaja o radu prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju;
 • Obavlja druge poslove iz domena međunarodne saradnje po nalogu prorektora za naučni rad i međunarodnu saradnju.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.