Skip to main content

Tehnologija zaštite bilja

Šifra

410404

Naziv predmeta

Tehnologija zaštite biljaka

Nastavnik

Doc.dr Marija Bajagić

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Zaštita zdravlja biljaka

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje osnovnih znanja i vještina izrade integralnih programa zaštite i sticanja vještina izbora i integracije različitih mera zaštite voćnjaka, ratarskih i povrtarskih i drugih biljaka. Studenti se uče da analiziraju probleme,sagledavaju moguća riješenja, projektuju programe i planiraju izvođenje raspoloživih mjera.

Ishod učenja na nivou predmeta

Ovladavanje osnovnim znanjem i vještinama analize problema, sagledavanje riješenja, izrade programa i planiranje izvođenja mera zaštite bilja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnove izrade integralnih programa zaštite, sagledavanje problema i projektovanje tehnologije zaštite u zatvorenom prostoru, zaštite voćnjaka, vinove loze, ratarskih, povrtarskih i drugih biljaka i drugi poslovi zaštite bilja. (i primjene pesticida)

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Upoznavanje osnovnih vještina izrade integralnog programa zaštite i sticanje vještine izbora i integracije različitih mjera zaštite voćnjaka, ratarskih i povrtarskih biljaka.

Metode izvođenja nastave

Teorijska i praktična nastava u kombinaciji sa interaktivnom nastavom.

Literatura-obavezna

  1. Grupa autora (2010): Fitopatologija: Bolesti ratarskih i povrtarskih biljaka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Kojić M. (1996): Korovi i njihovo suzbijanje, Biografika, Subotica

Literatura-preporučena

  1. Vukša, P. (2011): Fitomedicina-sistem dobre prakse, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

 Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave  (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

               

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.