Skip to main content

Stručna praksa

Šifra

500109

Naziv predmeta

Stručna praksa

Nastavnik

 

Status predmeta

Obavezan

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Opšta psihologija

Opis predmeta

Cilj

Studenti savladavaju vještine pripreme pisanih provjera postignuća, kao i metodologiju usmenog ispitivanja. U okviru prakse studenti se obučavaju i kako da prepoznaju specifične potrebe i određene psihološke probleme kod učenika, te kako da svoje aktivnosti modifikuju kako bi svi učenici imali podjednaku šansu za izgradnju potrebnih ključnih kompetencija. Na praksi se takođe raspravljaju i teme kao što je standard zanimanja za nastavničke profesije i uloga nastavnika kao zaposlenika ustanove za odgoj i obrazovanje.

Ishodi učenja na nivou predmeta

- Podučiti studente osnovnim konceptima mjerenja u obrazovanju

- Razviti kod studenata vještine konstrukcije testova i organizacije usmenih ispitivanja koji pouzdano i valjano mjere postignuća učenika

- Podučiti studente kako prepoznati specifične potrebe učenika i prilagoditi svoj stil podučavanja kako bi se postigli željeni ishodi.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Studenti prolaze obaveznu praksu u instituacijama u kojima rade psiholozi. Studenti biraju po ličnim afinitetima neke od ponuđenih mogućnosti za realizaciju stručne prakse. U skladu sa konceptom studijskog programa, usvojenim teorijskim znanjem  i najčešćim oblastima rada, praksa će se odvijati u:

  • medicinskim ustanovama
  • vaspitno-obrazovnim institucijama
  • preduzećima i firmama
  • marketinškim agencijama
  • u regionu.

Tokom prakse student prave mapu –portfolio svojih angažovanja, provedenih sati u instituciji, obaveza koje imaju i aktivnosti koje prate. Ovaj dnevnik prakse ocjenjuje predmetni nastavnik, pod čijim se mentorstvom odvija praksa.

Metode izvođenja nastave

praktičan rad

Literatura-obavezna

Hartley, J., Branthwaite, A. (2002), Psiholog u praksi, Naklada Slap, Zagreb.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

/

60

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

/

50

/

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.