Skip to main content

Ratarstvo i povrtarstvo

Šifra

 410101

Naziv predmeta

Ratarstvo i povrtarstvo

Nastavnik

Doc. dr Marija Bajagić

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne biljne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Ratarstvo

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o privrednom značaju ratarskih i povrtarskih biljaka u ishrani i preradi, zatim o morfološkim i biološkim, uslovima uspjevanja, kao i savremenim metodama konvencionalne tehnologije proizvodnje sa posebnim osvrtom na sveobuhvatnu zaštitu usjeva tokom vegetacionog perioda i pravilnog čuvanja proizvoda u magacinima.

Ishod učenja na nivou predmeta

Student treba da pokaže poznavanje (razumjevanje) osnovnih principa agrotehnike, uticaja ekoloških faktora na njihovo rastenje i razviće, primjene savremenih metoda u gajenju, značaja agrotehničkih, bioloških i fizičkih metoda zaštite usjeva.

Na kraju predmeta student treba da bude osposobljen za primjenu savremenih zaštite usjeva i kritičku ocjenu primenjenih metoda uz istovremeno praćenje njihovih posljedica na zemljište i životnu sredinu. Student treba da bude osposobljen za primjenu metoda timskog rada u usvajanju materijala  predmeta  i razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja o znanjima stečenim u okviru  predmeta.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Privredni i agrotehnički značaj ratarskih i povrtarskih biljaka, podjela na podgrupe. Ratarske biljke - žita, mahunarke, biljke za tehničku preradu i krmne biljke. Povrće - paradajz, paprika, krastavac, dinja, lubenica, grašak, kupus, kelj, karfiol, salata, mrkva, luk. Botanička klasifikacija, morfološke i biološke osobine, uslovi uspjevanja, tehnologija proizvodnje i čuvanje proizvoda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Botanička klasifikacija, morfološke osobine (opis biljnih organa), hemijski sastav ploda, sorte i hibridi. Terenske vježbe.

Metode izvođenja nastave

Teoretska klasična predavanja, laboratorijske i terenske vježbe i metode interaktivne nastave.

Literatura-obavezna

  1. Kovačević D (2010): Opšte ratarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad
  2. Savić, D. (2017): Opšte povrtarstvo I deo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd

Literatura-preporučena

  1. Glamočlija Đ. (2004): Specijalno ratarstvo, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd;

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje 

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

/

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.