Skip to main content

Psihometrija 2

Šifra

500607

Naziv predmeta

Psihometrija 2

Nastavnik

Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Psihometrija 1

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje studenata sa: 

  • mjernim modelima u psihometriji,
  • svim mjernim instrumentima psihološke struke,
  • moralnim kodeksom psihološkog testiranja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su obučeni za:

  • prepoznavanje i razlikovanje psiholoških mjernih instrumenata,
  • odabir optimalnog psihološkog instrumenta u odnosu na ciljeve mjerenja,
  • praktično zadavanje psiholoških testova,
  • kvantitativnu obradu rezultata testiranja i interpretaciju.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Psihometrijski testovi; Psihometrijska platforma; Praktična primjena (zadavanje) testova; Psihometrijsko procjenjivanje osobe i etički kodeks; Testovi znanja; Testovi opšte informisanosti i testovi sposobnosti za učenje; Procjenjivanje intelektualnih sposobnosti; Kognitivni testovi za mjerenje opštih intelektualnih sposobnosti; Testovi ličnosti u užem smislu i testovi S-R formata; Objektivni testovi ličnosti; Testovi ličnosti za (samo)procjenu ponašanja; Računarski zadavani testovi; Testovi za mjerenje socijalno-psiholoških pojava; Kvantitativna obrada rezultata testiranja, interpretacija i pisanje izvještaja; Tipični testovi i tehnike u posebnim područjima psihološke prakse.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Rekonstrukcija po jednog testa tokom grupnog rada.

Metode izvođenja nastave

Predavanja i vježbe.

Literatura-obavezna

1. Kostić, P. (2007), Psihometrija-konstrukcija, rekonstrukcija i upotreba psiholoških testova, Filozofski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica.

Literatura-preporučena

1.Fajgelj, S. (2013), Psihometrija metod i tehnika psihološkog merenja, IV dop.izd., Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

20

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.