Skip to main content

Psihometrija 1

Šifra

500605

Naziv predmeta

Psihometrija 1

Nastavnik

Prof.dr

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Statistika u psihologiji 2

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

Ciljevi predmeta su:

  • sticanje uvida u psihometriju kao psihološku disciplinu,
  • upoznavanje sa osnovama psihometrije i mjerenjem u psihologiji.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su sposobni da:

  • razumiju osnovne pojmove, znanja i načela teorije mjerenja i psihološkog testiranja,
  • prepoznaju korake u konstrukciji testova,
  • učestvuju u izradi mjernih instrumenata.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Struktura psihometrije kao psihološke discipline (pojam, predmet, zadaci); Ciljevi psihometrije; Normativno definisanje korišćenja psiholoških mjernih instrumenata; Teorije mjerenja; Koraci pri konstrukciji testova; Analiza stavki testa; Objektivnost testa; Pouzdanost i temporalnost testa; Valjanost instrumenata, selekcija i klasifikacija ljudstva; Diskriminativnost testa; Normiranje-baždarenje testa; Rekonstrukcija, revizija i standardizacija testova; Priručnik i informacijski standardi psiholoških mjernih instrumenata; Baterije testova; Faktorska analiza kao oruđe psihometrije u razvoju testova sposobnosti i ličnosti.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Praktičan rad na konstrukciji testova i metrijskim karakteristikama testova.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, predavanja ilustrovana slajdovima, praktičan rad.

Literatura-obavezna

1. Kostić, P. (2007), Psihometrija-konstrukcija, rekonstrukcija i upotreba psiholoških testova, Filozofski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica.

Literatura-preporučena

1.Fajgelj, S. (2013), Psihometrija metod i tehnika psihološkog merenja, IV dop.izd., Centar za primenjenu psihologiju, Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

15

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

20

10

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.