Skip to main content

Psihologija u zajednici

Šifra

500405

Naziv predmeta

Psihologija u zajednici

Nastavnik

Doc. dr Lidija Vasiljević

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

7

Uslov

Uvod u kliničku psihologiju i Socijalna psihologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija

Uža naučna oblast

Socijana psihologija

Opis predmeta

Cilj

Informisati studente o:

  • razvoju koncepta psihologije u zajednici
  • osnovnim pojmovima psihologije u zajednici
  • ulozi neprofesionalaca u oblasti mentalnog zdravlja
  • istraživačkim projektima u zajednici

Ishodi učenja na nivou predmeta

Studenti su sposobni da:

  • razumeju novu oblast koja spaja socijalnu i kliničku psihologiju
  • uvide značaj zajednice za mentalno zdravlje
  • prepoznaju pricipe i metode rada psihologije u zajednici
  • koncipiraju projekte u zajednici
  • obavljaju neke oblike rada u zajednici

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Istorijski razvoj koncepta psihologije u zajednici; Čovjek u socijalnom svijetu; Osobe pod rizikom ili u stanju narušene ravnoteže; Psihologija kao pomagačka profesija; Pojam zajednice; Prevencija; Socijalna podrška; Neprofesionalci-volonteri; Samopomoć; Osnovni principi psihologije u zajednici; Metode rada u zajednici; Istraživanje mentalnog zdravlja u zajednici; Projekti okrenuti zajednici; Perspektive razvoja komunalne psihologije; Rad u zajednici u Srbiji.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, prezentacije sa ilustrovanim slajdovima i video zapisima.

Literatura-obavezna

1.Vlajković, J. (2005), Životne krize-prevencija i prevazilaženje, „Žarko Albulj“, Beograd.

Literatura-preporučena

 

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

3

30

/

/

60

90

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

/

20+20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.