Skip to main content

Poslovne finansije

Šifra

521004

Naziv predmeta

Poslovne finansije

Nastavnik

Doc.dr Zdravka Petković

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Ekonomske nauke

Uža naučna oblast

Poslovne finansije

Opis predmeta

Cilj

Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz oblasti poslovnih finansija u agrobiznisu.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Osposobljenost da se stečena znanja samostalno koriste pri organizovanju finansijske funkcije, finansijskom planiranju i vođenju finansijske politike preduzeća.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Finansijska funkcija; Organizacija finansijske funkcije Finansijska politika i pravila finansiranja. Pribavljanje novčanih sredstava. Likvidnost preduzeća. Finansijsko planiranje. Finansijska strategija i taktika.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Izrada seminarskih radova po zadatim temama iz oblasti poslovnih finansija i njihova prezentacija na časovima.

Metode izvođenja nastave

Usmeno izlaganje i vizuelna prezentacija uz korišćenje odgovarajuće opreme; Interaktivna metoda; Konsultacije – direktne i elektronskim putem.

Literatura-obavezna

  1. Andrić, J., Vasiljević, Z., Sredojević, Z., (2005): Investicije-osnove planiranja i analize, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd
  2. Ivanišević, M. (2012): Poslovne finasije, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Beograd.

Literatura-preporučena

  1. Krasulja, D., Ivanišević, M. (2007): Poslovne finansije. deseto izdanje. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta. Univerzitet Beograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

30

/

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.