Skip to main content

Patološka fiziologija

Šifra

310802

Naziv predmeta

Patološka fiziologija

Nastavnik

Prof.dr Nina Đukanović

Status predmeta

Obavezni

Godina

IV

Semjestar

8

Uslov

Fiziologija

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Osnovna medicina

Uža naučna oblast

Fiziologija

Opis predmeta

Cilj

Upoznavanje sa osnovnom medicinskom terminologijom; najznačajnije uzroke i mehanizme nastanka oštećenja ćelija i tkiva, kao i mehanizme lokalnog i sistemskog odgovora organizma na oštećenje tkiva; etiologiju, patogenezu i osnovne kliničke manifestacije najznačajnijih metaboličkih poremećaja i funkcijskih poremećaja organa i sistema organa; uzroke i mehanizme maligne transformacije ćelije, karakteristike maligno izmenjene ćelije, kao i karakteristike rasta tumora i promena koje on izaziva u organizmu domaćina.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Da student upozna: pojmove etiologije, patogeneze, zdravlja i bolesti; najznačajnije uzroke imehanizme nastanka oštećenja ćelija i tkiva (mehanizme ćelijske adaptacije, starenja i apoptoze),kao i mehanizme lokalnog i sistemskog odgovora organizma na oštećenja tkiva; opštepatofiziološke mehanizme u nastanku poremećaja lokalne cirkulacije, zapaljenja, infekcije, šoka,groznice i mehanizme djelovanja fizičkih, hemijskih i bioloških faktora; imunobiološkekarakteristike i specifičnosti interakcije organizma i etioloških faktora u trudnoći i kodstarih osoba; uzroke i mehanizme maligne transformacije i kancerogeneze i promene u organizmu(paraneoplastični sindrom) etiopatogenezu poremećaja različitih organskih sistema:kardiovaskularnog, respiratornog, digestivnog, urogenitalnog, endokrinog, nervnog, hematopoetskog,imunološkog.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 1. NEDELJA: Uvodno predavanje; Predmet i zadaci patofiziologije,etiologija, patogeneza, bolest, adaptacija, etiološki faktori, teorije i mehanizmi starenja.
 2. NEDELJA: Oštećenje ćelije, adaptacija i smrt ćelije.
 3. NEDELJA: Etiopatogeneza zapaljenja, Maligna transformacija ćelije i rast.
 4. NEDELJA: Biološki etiološki faktori,Infekcija,Poremećaji termoregulacije, Groznica.
 5. NEDELJA: Poremećaji metabolizma vode i elijektrolita, Edem, hipo/hiper natremija, hipo/hiper kalijemija
 6. NEDELJA:Poremećaj acido-bazne ravnoteže, Poremećaj metabolizma kalcijuma, fosfata i magnezijuma.
 7. NEDELJA: Etiopatogeneza šoka.
 8. NEDELJA: Poremećaj metabolizma ugljenih hidrata, Etiopatogeneza dijabetesa melitusa.
 9. NEDELJA: Poremećaj periferne cirkulacije, Etiopatogeneza ateroskleroze, Anemije.
 10. NEDELJA: Poremećaji srčanog ritma, etiopatogeneza arterijske hiper i hipotenzije.
 11. NEDELJA: Poremećaji funkcije jetre. Poremećaji metabolizma bilirubina i patogeneza žutice. Etiopatogeneza ciroze jetre i hepatičke kome. Etiopatogeneza holelitijaze.
 12. NEDELJA: Poremećaji gutanja i sekrecije pljuvačke. Poremećaji motiliteta i sekrecije želuca i creva. Simptomi oboljenja digestivnog trakta. Ulkusna bolest. Akutna crevna opstrukcija.Poremećaji egzokrine funkcije pankreasa.
 13. NEDELJA: Poremećaji funkcije bubrega,Nefrolitijaza. Akutna i hronična bubrežna insuficijencija
 14. NEDELJA: Restriktivni i opstruktivnisindrom. Plućna hipertenzija i edem pluća. Respiratorna isuficijencija, Poremećaji motornih funkcija nervnog sistema.
 15. NEDELJA: Poremećaji funkcije adenohipofizePoremećaji funkcije tiroidne žlezde.Poremećaji funkcije kore i srži nadbubrežne žlezde. Poremećaji funkcijepolnih žlezda..

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Ishemijsko oštećenje ćelije i smrt. Oštećenje ćelije delovanjem slobodnih radikala.Maligna transformacija ćelije i

rast. Poremećaji prometa vode i natrijuma. Poremećaji prometa kalijuma, kalcijuma, i fosfata. Etiopatogeneza dijabetesa melitusa tip 2. Hronične komplikacije dijabetesa melitusa. Etiopatogeneza ateroskleroze. Etiologija i patogeneza i najznačajnije kliničke manifestacije poremećaja funkcije: kardiovaskularnog sistema, respiratornog sistema, digestivnog trakta, endokrinog i nervnog sistema. Poremećaji funkcije bubrega. Hipohromna i megaloblastna anemija.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima, vježbe, diskusija.

Literatura-obavezna

 1. Budakov P., Eri Ž.: Patologija.- Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Medicinski fakultet, 2017.
 2. Leposavić G.:Patološka fiziologija.- Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet, 2010.

Literatura-preporučena

1. Grupa autora.  Patološka fiziologija-Praktikum. Medicinski fakultet-Univerzitet u Beogradu, 1998.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno

časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

30

15

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

25

20

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.