Skip to main content

Osnovi pedagoške psihologije

Šifra

500604

Naziv predmeta

Osnovi pedagoške psihologije

Nastavnik

Prof.dr Danijela Petrović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Društvene nauke

Naučno polje

Psihologija  

Uža naučna oblast

Posebna psihologija

Opis predmeta

Cilj

  Upoznavanje studenata sa:

- predmetom, zadacima i karakteristikama psihologije obrazovanja;

- glavnim oblastima kojima se bavi psihologija obrazovanja;

- procesom učenja i poučavanja;

- ulogom psihologa u obrazovnim institucijama;

- metodama i tehnikama istraživanja u psihologiji obrazovanja.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Od studenta se očekuje da:

- poznaju predmet, zadatke i karakteristike psihologije obrazovanja

- razumeju osnovne razvojne faktore koji utiču na proces učenja i poučavanja

- usvoje znanja o statusu i ulozi psihologa u obrazovanju

- poznaju i mogu da primenjuju različite metode istraživanja u psihologiji obrazovanja.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Predmet, zadaci i cilj psihologije obrazovanja; Odlike savremene psihologije obrazovanja; Metode istraživanja u psihologiji obrazovanja; Uloga psihologa u predškolskim i školskim ustanovama; Status psihologa u institucijama obrazovanja; Nastavnici, poučavanje i obrazovna psihologija, Karakteristike učenika važne u školskom radu (kognitivni razvoj i jezik, razvoj ličnosti, socijalni razvoj, emocionalni i moralni razvoj); Razlike među učenicima i obrazovne potrebe; Kultura i različitost;

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Diskusija o sadržajima teorijske nastave, upoznavanje sa radom školskog psihologa u vaspitno-obrazovnim institucijama (gostovanje stručnjaka iz prakse).

Metode izvođenja nastave

Interaktivna nastava, vježbe, praktični rad, diskusija.

Literatura-obavezna

  1. Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014), Psihologija u obrazovanju I, CLIO, Beograd.

Literatura-preporučena

1.Podđakov, N.N. (2003), Praktično mišljenje kod dece, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

2.Manojlović, A., Mladenović, U. (2006), Psihologija predškolskog deteta. Društvo psihologa Srbije: ematika i statistikatikaBeograd.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

45

30

/

105

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.