Skip to main content

Opšta klinička praksa II

Šifra

323204

Naziv predmeta

Opšta klinička praksa II

Nastavnik

 

Status predmeta

Obavezan

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Klinička medicina

Uža naučna oblast

Drugi klinički medicinski predmeti

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata s različitim radnim mjestima u zdravstvenoj ustanovi (u praksi), te s njihovim poslovima i zadacima.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Obavljanje kliničke prakse studentima bi omogućilo da neka od stečenih znanja i vještina koje uvježbavaju tokom provođenja vježbi isprobaju u direktnom kontaktu s pacijentima.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

 

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Uzimanje anamneze, klinički pregled, postavljanje radne i definitivne dijagnoze, odredivanje terapije, briga o pacijentu nakon izlaska iz bolnice (previjanje...), poštovanje principa dobre propisivačke prakse, upotreba lijekova, problem rezistencije na pojedine ljekove, upotreba generičkih ljekova, međusobne interakcije lijekova, racionalno upućivanje na dijagnostičke pretrage (laboratorija...),sigurna klinička praksa: odlaganje medicinskog otpada, izbjegavanje povreda ubodom igle; mali hiruški zahvati (uklanjanje stranih tijela, zaustavljanje krvarenja, uzimanje manjih biopsija...), preventivni pregledi za određenu populaciju, rad sa pojedinicem na promovisanju novog stila života u cilju suzbijanja: pušenja (prevencija pušenja, odvikavanje od pušenja), alkoholizma, narkomanije, nepravilne ishrane, nepravilnog korišcenja lijekova; rad sa pojedincem na otklanjanju štetnih uticaja faktora fizicke sredine: uticaj neurednog vodonsnadbjevanja, dispozicije otpadnih materija, stanovanja, zagađenog vazduha (radioaktivnost, jonizacija, buka); prevencija hroničnih nezaraznih bolesti; prevencija karcinoma;  konkretne mjere na prevenciji odredenih oboljenja kao što je imunizacija, rad sa pacijentovim zabrinutim roditeljima, rođacima u vezi zdravstvenog stanja pacijenta, aktivnosti u vezi psiholoških potreba pacijenata koji umiru, njihove rodbine.

Metode izvođenja nastave

Stručna i klinička praksa, vježbe, analiza kliničkih slučajeva iz prakse.

Literatura-obavezna

1. D. Manojlović, Propedevtika interne medicne: Medicinska knjiga.- Beograd, 2000.

2. Grupa autora, Sestrinske procedure: Data Status.- Beograd, 2010.

3. Grupa autora, Praktikum sestrinskih vještina: Medicinski fakultet.- Foča, 2010.

4. Grupa autora, Socijalna medicina: Savremena administracija.- Beograd, 2000.

Literatura-preporučena

1. Sestrinske procedure, Predrag Đurković, DATA STATUS, Beograd 2010.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

4

/

45

/

75

120

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

/

50

/

/

50

/

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.