Skip to main content

Njega zaraznih bolesnika i Infektivne bolesti

Šifra

330801

Naziv predmeta

Njega zaraznih bolesnika i infektivne bolesti

Nastavnik

Prof. dr Predrag Čanović

Status predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

3

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Infektivne bolesti

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati medicinske aspekte infektivnih bolesti i upoznati studenta sa njegom zaraznih bolesnika.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student nakon položenog ispita poznaje zarazne bolesti, ima pravilan pristup zaraznom pacijentu i zna svoje zakonske obaveze.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovi infektologije, značaj infektivnih bolesti u prošlosti i sada. Principi dijagnostike. Klinički sindromi. Sepsa, septični šok. Streptokokne infekcije-angina, skarlatina, erizipel, atipični oblici. Respiratorne infekcije izazvane bakterijama.

Zoonoze: Antraks, leptospiroze, borelioza. Anaerobne infekcije: tetanus, botulizam.

Meningealni sindrom. Respiratorne virusne infekcije – Parainfluenca, Influenca, Ptičji grip. SARS, Adenoviroze, Mumps. Herpes virusne bolesti: Infektivna mononukleoza, Herpes simpleks virusne infekcije, Varicela- zoster. Značaj antimikrobne terapije. Akutni i hronični virusni hepatitisi; Virusne hemoragijske groznice; Protozoalne bolesti: Amebna dizenterija, Malarija, Toksoplazmoza, Lajšmanijaza. Zadaci i obaveze strukovne setre kod bolesnika sa AIDS-om. Nega bolesnika sa AIDS-om. Zadaci i obaveze kod bolesnika sa egzantemom i enantemom u infektivnim bolestima. Diferencijalna dijagnoza bolesnika sa egzantemom i enantemom. Nega bolesnika u komi. Prevencija infekcije kod komatoznih bolesnika.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Organizacija rada sestrinske službe na infektivnom odjeljenju, vođenje sestrinske dokumentacije; Bolnička jedinica za liječenje zaraznih bolesnika; Trijaža i prijem infektivnog bolesnika; Intrahospitalne infekcije (sprečavanje nastanka i širenja); Pravilno sprovođenje sterilizacije i dezinfekcije; Prijava oboljelih od zaraznih bolesti; Organizacija vakcinacije protiv zaraznih bolesti, Priprema za vakcinaciju; Izvođenje vakcinacije; Specifičnosti dijagnostike zaraznih bolesti (uzimanje anamneze bolesnika oboljelog od infektivne bolesti); Uzimanje biološkog materijala u zavisnosti od infektivne bolesti (krv, hemokultura, urinokultura, stolica, brisevi); Febrilnost-tipovi temperaturne krivulje; Njega bolesnika sa povišenom tjelesnom temperaturom; Upoznavanje sa jedinicom za intenzivnu njegu; Prepoznavanje najvažnijih sindroma u infektologiji.

Metode izvođenja nastave

Predavanja ilustrovana slajdovima i video klipovima, analiza kliničkih slučajeva iz prakse, vježbe, diskusija.

Literatura-obavezna

1.Čanak G i sar., Infektivne bolesti za studente zdravstvene nege: Medicinski fakultet .-Novi Sad, 2007

2.Diklić Dragomir, Infektivne bolesti sa negom.- Beograd: Zavod za udžbenike, 2014

3.Dragošev Gordana, Bolničke infekcije i mere prevencije: Udruženje medicinskih sestara i tehničara intenzivnih nega, anestezije i reanimacije Srbije.- Niš, 2011.

Literatura-preporučena

1.Maksimović M., Zdravstvena nega i infektologiji: Viša medicinska škola.- Beograd, 2001.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

8

45

45

/

150

240

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

5

40

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.