Skip to main content

Menadžment biljne proizvodnje

Šifra

450103

Naziv predmeta

Menadžment biljne proizvodnje

Nastavnik

Doc. dr

Status predmeta

Izborni

Godina

IV

Semestar

8

Uslov

Nema

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Ostale poljoprivredne nauke

Uža naučna oblast

Ekonomika poljoprivrede

Opis predmeta

Cilj

Predmet  treba omogućiti studentu sticanje:

Znanja o organizaciji proizvodnje osnovnih biljnih proizvoda, Vještine efikasnog učenja i kritičkog mišljenja o problemima iz oblasti menadžmenta., proizvodnje važnijih biljnih proizvoda.

Ishod učenja na nivou predmeta

Studenti treba da razviju vještinu kritičkog mišljenja i rešavanja organizaciono ekonomskih problema biljne proizvodnje

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Specifičnosti proizvodnje (Linije, kapaciteti, specijalizacija, intenzivnost proizvodnji):

Menadžment rasadničke proizvodnje, (struktura, tehnologija, norme i organizacija proizvodnje, izrada operativnog plana proizvodnje, analiza i kontrola poslovanja), organizacija sjetve, sadnje, zasnivanja i podizanja višegodišnjih zasada (investicioni projekat, organizacija zemljišne teritorije i plan utroška rada i materijala) Menadžment redovne proizvodnje (privredni i ekonomski značaj pojedinih grupa biljnih proizvoda, važniji uslovi i problemi u proizvodnji i racionalizacija radnih procesa) Rizici i nesigurnosti u biljnoj proizvodnji (podjela uzroci nastanka i otklanjanja posledica) Analiza ostvarenih rezultata; Izrada biznis plana u ovim proizvodnjama.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

 

Metode izvođenja nastave

Teorijska i interaktivna nastava

Literatura-obavezna

  1. Petar Munćan, Dragić Živković 2005: Menadžment ratarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Beograd.

Literatura-preporučena

  1. Dušan Milić, Branka Kalanović-Bualtović, Snežana Trnčić, 2009: Menadžment proizvodnje voća i grožđa, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad.

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenata (SRS)

Ukupno časova

Predavanje

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

6

30

30

/

120

180

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

 Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

30

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.