Skip to main content

Nastavni plan 2021/22.

SESTRINSTVO

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

I  GODINA

1

S1BFZ

Biofizika

I

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

2

S1UMZNj

Uvod u medicinu  i zdravstvenu njegu

I

O

30

30

0

2

2

0

60

90

5

150

3

S1BHG

Biologija sa humanom genetikom

I

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

4

S1ME

Medicinska etika

I

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

5

S1PZ

Preduzetništvo u zdravstvu

I

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

6

S1ZSZ

Zdravstveno i socijalno zakonodavstvo - Pravni aspekti zdravstvene njege

I

O

45

0

0

3

0

0

45

75

4

120

7

S2AHE

Anatomija,histologija i embriologija

II

O

45

30

0

3

2

0

75

135

7

210

8

S2BH

Biohemija

II

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

9

S2FZL

Fiziologija

II

O

30

30

15

3

2

0

75

105

6

180

10

S2HIG

Higijena

II

O

30

15

0

2

1

0

45

75

4

120

11

S2KZ

Komunikologija u zdravstvu

II

O

30

0

0

2

0

0

30

60

3

90

12

S2EJ

Engleski jezik

II

O

30

15

0

2

1

0

45

75

4

120

Ukupno časova

390

225

90

47

705

1095

60

1800

 

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

II  GODINA

12

S3EJZ

Ekologija i javno zdravlje

III

O

30

0

15

2

0

1

45

75

4

120

13

S3FT

Farmakologija i toksikologija

III

O

45

15

0

3

1

0

60

90

5

150

14

S3NjZBIB

Njega zaraznih bolesnika i Infektivne bolesti

III

O

45

45

0

3

3

0

90

150

8

240

15

S3PP

Patologija sa patofiziologijom

III

O

45

30

0

3

2

0

75

135

7

210

16

S3ZNjGA

Zdravstvena njega u ginekologiji i akušerstvu

III

O

45

30

0

3

2

0

75

105

6

180

17

S4EPD

Epidemiologija

IV

O

30

30

0

2

2

0

60

90

5

150

18

S4MBL

Mikrobiologija

IV

O

45

15

0

3

1

0

60

90

5

150

19

S4NjPMPZZ

Njega u porodičnoj medicini i primarnoj zdravstvenoj zaštiti

IV

O

30

30

15

2

2

1

75

135

7

210

20

S4NjIBOIMP

Njega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicine i Propedevtika

IV

O

45

45

0

3

3

0

90

150

8

240

21

S4INTD

Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika

IV

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

Ukupno časova

390

255

45

46

690

1110

60

1800

 

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

III  GODINA

22

S5ZNjPOP

Zdravstvena njega u pedijatriji sa osnovama pedijatrije

V

O

45

30

0

3

2

0

75

105

6

180

23

S5NjHBOH

Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije

V

O

45

30

0

3

2

0

75

135

7

210

24

S5NjPBOP

Njega psihijatrijskih bolesnika sa osnovama psihijatrije

V

O

30

15

0

2

1

0

45

75

4

120

25

S5NjSOOG

Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije

V

O

30

30

0

2

2

0

60

90

5

150

26

S5OKP1

Opšta klinička praksa I

V

O

 

60

0

0

4

0

60

90

5

150

27

 

Izborni blok I

V

I

30

0

0

2

0

0

30

60

3

90

28

S6OFMR

Osnovi fizikalne medicine sa rehabilitaciojom

VI

O

30

15

0

2

1

0

45

75

4

120

29

S6UMRIZNJ

Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega

VI

O

30

30

0

2

2

0

60

90

5

150

30

S6OPZNj

Onkologija i palijativna zdravstvena njega

VI

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

31

S6MRP

Medicinska i razvojna psihologija

VI

O

30

15

0

2

1

0

45

75

4

120

32

S6OKP2

Opšta klinička praksa II

VI

O

 

45

0

0

3

0

45

75

4

120

33

 

Izborni blok II

VI

I

30

0

0

2

0

0

30

60

3

90

34

S6ZR

Završni rad

VI

I

 

 

60

2

2

0

60

90

5

150

Ukupno časova

360

315

15

46

690

1110

60

1800

                               

 

 

 

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

IZBORNI BLOK 1

1

S5FTR1

Farmakoterapija 1

V

I

30

0

0

2

0

0

30

60

3

90

2

S5PPPR

Pripreme pacijenata za procedure u radiologiji

V

I

30

0

0

2

0

0

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 2

1

S6NjK

Njega u kući

VI

I

30

0

0

2

0

0

30

60

3

90

2

S6FTR2

Farmakoterapija 2

VI

I

30

0

0

2

0

0

30

60

3

90

                                 

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.