Skip to main content

Nastavni plan 2023/24.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PSIHOLOGIJE

 

I  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

1.

500101

Razvoj psihologije kao nauke i struke

1

O

30

   

2

   

30

60

3

90

2.

500601

Metodologija psiholoških istraživanja

1

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

3.

500102

Psihologija percepcije

1

O

60

15

 

4

1

 

75

105

6

180

4.

500602

Statistika u psihologiji 1

1

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

5.

310401

Fiziologija centralnog nervnog sistema 1

1

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

6.

620104

Engleski jezik 1

1

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

7.

500103

Učenje i kognitivni procesi

2

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

8.

500104

Motivacija i emocije

2

O

60

15

 

4

1

 

75

105

6

180

9.

500603

Statistika u psihologiji 2

2

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

10.

620107

Engleski jezik 2

2

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

11.

310402

Fiziologija centralnog nervnog sistema 2

2

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

Ukupno časova

465

180

45

46

690

1110

60

1800

 

II  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

12.

500301

Uvod u razvojnu psihologiju

3

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

13.

500604

Osnovi pedagoške psihologije

3

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

14.

500605

Psihometrija 1

3

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

15.

500501

Psihologija mentalnog zdravlja

3

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

16.

 

Izborni blok 1

3

I

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

17.

500106

Psihologija ličnosti

4

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

18.

500302

Razvojna psihologija

4

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

19.

500607

Psihometrija 2

4

O

30

30

15

2

2

1

75

105

6

180

20.

500401

Osnovi socijalne psihologije

4

O

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

21.

 

Izborni blok 2

4

I

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

Ukupno časova

405

165

120

46

690

1110

60

1800

 

III  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

22.

322403

Opšta psihopatologija

5

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

23.

500608

Osnovi organizacijske psihologije

5

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

24.

500502

Uvod u kliničku psihologiju

5

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

25.

500107

Eksperimentalne metode i tehnike

5

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

26.

500403

Socijalna psihologija

5

O

45

15

15

3

1

1

75

135

7

210

27.

 

Izborni blok 3

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

28.

322404

Razvojna psihopatologija

6

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

29.

500503

Osnovi psihoterapije i savjetovanja

6

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

30.

500610

Psihologija rada i organizacije

6

O

45

15

 

3

1

 

60

120

6

180

31.

500611

Pedagoška psihologija

6

O

45

30

 

3

2

 

75

135

7

210

32.

 

Izborni blok 4

6

I

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

Ukupno časova

450

180

60

46

690

1110

60

1800

 

IV  GODINA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

33.

500505

Klinička procjena 1

7

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

34.

500506

Psihoterapijski pravci i modeli

7

O

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

35.

500612

Psihologija međuljudskih odnosa na radu

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

36.

500108

Etika psihološke stručne prakse

7

O

30

15

15

2

1

1

60

90

5

150

37.

500614

Evaluacija obrazovnih ishoda

7

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

38.

 

Izborni blok 5

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

39.

500507

Klinička procjena 2

8

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

40.

2110624

Marketing

8

O

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

41.

2110622

Menadžment u obrazovanju

8

O

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

42.

 

Izborni blok 6

8

I

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

43.

500109

Stručna praksa

8

O

 

60

   

4

 

60

90

5

150

44.

ZR-OASP

Završni rad

8

O

   

75

   

5

75

105

6

180

Ukupno časova

375

195

135

47

705

1095

60

1800

 

 

IZBORNI BLOKOVI

 

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO  ČASOVA

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup.

SRS

P

V

D

 

IZBORNI BLOK 1

16.

500606

Komunikacione vještine

3

I

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

16.

500105

Psihologija humora

3

I

45

 

15

3

 

1

60

120

6

180

IZBORNI BLOK 2

21.

500402

Psihologija porodice

4

I

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

21.

550501

Kriminologija sa penologijom i viktimologijom

4

I

30

 

15

2

 

1

45

75

4

120

IZBORNI BLOK 3

27.

500404

Vojna psihologija

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

27.

500609

Stres na radu

5

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 4

32.

322405

Psihopatologija-specijalni dio

6

I

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

32.

500504

Zdravstvena psihologija

6

I

45

15

 

3

1

 

60

90

5

150

IZBORNI BLOK 5

38.

330503

Javno zdravlje

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

38.

500405

Psihologija u zajednici

7

I

30

   

2

   

30

60

3

90

IZBORNI BLOK 6

42.

500508

Intervencije u krizi

8

I

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

42.

500615

Razvoj kurikuluma

8

I

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

P-predavanja; V-vježbe; D-DON-drugi oblici nastave (seminari, istraživački rad, terenska nastava, dobrovoljni rad, seminarski rad, projekti, radionice, studije slučaja);

SRS- samostalni rad  studenta; O-obavezni predmet; I-izborni predmet

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.