Skip to main content

Nastavni plan 2021/22.

POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

 

Pred.

Vježbe

DON

Ned.

Ukup

SRS

 

P

V

D

 

I  GODINA

 

1.

PP1ONH

Opšta i neorganska hemija

1

O

45

30

 

3

2

 

75

165

8

240

 

2.

PP1MAT

Matematika

1

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

3.

PP1EJ1

Engleski jezik 1

1

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

4.

PP1RS

Ruralna sociologija

1

O

45

15

15

3

1

1

75

105

6

180

 

5.

PP1FZ

Fizika

1

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

 

6.

PP2EJ2

Engleski jezik 2

2

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

7.

PP2OE

Osnovi ekonomije

2

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

 

8.

PP2OH

Organska hemija

2

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

9.

PP2BOT

Botanika

2

O

45

15

 

3

1

 

60

120

6

180

 

10.

PP2STS

Statistika

2

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

Ukupno časova

360

255

15

42

630

1170

60

1800

 

II  GODINA

 

11.

PP3PED

Pedologija

3

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

12.

PP3BH

Biohemija

3

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

13.

PP3MZ

Melioracije zemljišta

3

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

14.

PP3RP

Ratarstvo i povrtarstvo

3

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

 

15.

PP3MBL

Mikrobiologija

3

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

 

16.

PP4OF

Opšta fitofarmacija

4

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

 

17.

PP4STOČ

Stočarstvo

4

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

 

18.

PP4GEN

Genetika

4

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

 

19.

PP4VV

Voćarstvo i vinogradarstvo

4

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

 

20.

PP4AEK

Agroekologija

4

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

 

Ukupno časova

345

240

60

43

645

1155

60

1800

 

III  GODINA

 

21.

PP5PM

Poljoprivredna mehanizacija

5

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

 

22.

PP5MPSP

Menadžment poslovnih sistema u poljoprivredi

5

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

23.

PP5KP

Kalkulacije u poljoprivredi

5

O

30

45

 

2

3

 

75

105

6

180

 

24.

PP5OTRP

Osnovi tehnologije ratarskih proizvoda

5

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

 

25.

 

Izborni blok 1

5

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

26.

PP6TZB

Tehnologija zaštite bilja

6

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

27.

PP6OTVP

Osnovi tehnologije voća i povrća

6

O

45

30

 

3

2

 

75

105

6

180

 

28.

PP6FM

Farm menadžment

6

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

29.

 

Izborni blok 2

6

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

30.

 

Izborni blok 3

6

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

Ukupno časova

345

315

 

44

660

1140

60

1800

 

IV  GODINA

 

31.

PP7OTAP

Osnovi tehnologije animalnih proizvoda

7

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

32.

PP7OHB

Oplemenjivanje hortikulturnih biljaka

7

O

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

33.

 

Izborni blok 4

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

34.

 

Izborni blok 5

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

35.

 

Izborni blok 6

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

36.

PP8PP

Poslovno pravo

8

O

30

15

15

2

1

1

60

120

6

180

 

37.

PP8UKA

Upravljanje kvalitetom u agrobiznisu

8

O

30

15

 

2

1

 

45

75

4

120

 

38.

 

Izborni blok 7

8

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

39.

 

Izborni blok 8

8

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

40.

PP8SP

Stručna praksa

8

   

45

   

3

 

45

75

4

120

 

41.

PP8ZR

Završni rad

8

     

45

   

3

45

75

4

120

 

Ukupno časova

270

285

60

41

615

1185

60

1800

 

IZBORNI BLOKOVI

 

Redni broj

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Status predmeta

Časovi aktivne nastave

Ostali časovi

ECTS

UKUPNO ČASOVA

 

Pred

Vježbe

DON

Ned.

Ukup

SRS

 

P

V

D

 

IZBORNI BLOK 1

 

25.

PP5EZ

Erozija zemljišta

5

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

25.

PP5KZVP

Korišćenje i zaštita voda u poljoprivredi

5

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

IZBORNI BLOK 2

 

29.

PP6OBP

Organska biljna proizvodnja

6

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

29.

PP6IB

Industrijsko bilje

6

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

IZBORNI BLOK 3

 

30.

PP6PR

Posebno ratarstvo

6

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

30.

PP6RAS

Rasadničarstvo

6

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

IZBORNI BLOK 4

 

33.

PP7GOV

Govedarstvo

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

33.

PP7OSP

Organska stočarska proizvodnja

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

IZBORNI BLOK 5

 

34.

PP7MBP

Mehanizacija biljne proizvodnje

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

34.

PP7MSP

Mehanizacija stočarske proizvodnje

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

IZBORNI BLOK 6

 

35.

PP7PF

Posebna fitofarmacija

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

35.

PP7BSS

Bolesti sadnog sistema

7

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

IZBORNI BLOK 7

 

38.

PP8ARG

Autohtone rase goveda

8

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

38.

PP8SBS

Savremene biotehnologije u stočarstvu

8

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

IZBORNI BLOK 8

 

39.

PP8MBP

Menadžment biljne proizvodnje

8

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

39.

PP8MSP

Menadžment stočarske proizvodnje

8

I

30

30

 

2

2

 

60

120

6

180

 

                                     

     P-predavanja; V-vježbe; D-DON-drugi oblici nastave (seminari, istraživački rad, terenska nastava, dobrovoljni rad, seminarski rad, projekti, radionice, studije slučaja);

     SRS- samostalni rad  studenta; O-obavezni predmet; I-izborni predmet

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.