Skip to main content

Industrijsko bilje

Šifra

410114

Naziv predmeta

Industrijsko bilje

Nastavnik

Prof.dr Jela Ikanović

Status predmeta

Izborni

Godina

III

Semestar

6

Uslov

Nema.

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Poljoprivredne nauke

Naučno polje

Poljoprivredne nauke, šumarstvo i ribarstvo

Uža naučna oblast

Ratarstvo

Opis predmeta

Cilj

Osposobiti studente za vođenje proizvodnog procesa u proizvodnji industrijskih biljaka te za njihovo daljnje usavršavanje.

Ishodi učenja na nivou predmeta

Student osposobljen za razumjevanje koncepata vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i učešće u izradi stručnih projekata date oblasti studij, poznavanje i primena pojmova, kategorija, metoda i procedura u planiranju, projektovanju, organizovanju i upravljanju proizvodnjom ratarskih, povrtarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura kao i u oblasti stočarstva a u skladu sa koncepcijom održivog razvoja i primenom novina u struci, poznavanje organizaciono-ekonomskih aspekata poljoprivredne proizvodnje, primjenjivanje znanja i veština u oblastima planiranja, projektovanja, upravljanja i rukovođenja poslovnim sistemima u oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Definisati značaj, porijeklo, rasprostranjenost, upotrebu te zasijane površine i prosječni prinos kod nas i u svijetu šećerne repe, suncokreta, uljane repice, soje duvana, krompira, konoplje, lana, hmelja. Opisati morfološke osobine, upotrebnu vrijednost i hemijski sastav djela industrijskih biljka koji se koristi (korijen,sjeme, stabljika, list). Razlikovanje sjemena (ploda) u naturalnom obliku i zavisno od načina dorade kod industrijskih kultura. Opisati faze rasta i razvoja te zahtjeve industrijskih biljaka prema zemljištui vremenskim prilikama (toplini, vodi, svjetlu). Definisati značaj agrotehničkih mjera i sistema provođenja obrade zemljišta, đubrenje, sjetve, njege usjeva u proizvodnji industrijskih kultura. Argumentovati važnost roka i načina berbe (žetve) te uskladištenja na prinos i kvalitet proizvoda.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Rad na odabranim poljoprivrednim gazdinstvima i poljoprivrednij poslovnim sistemima.

Metode izvođenja nastave

Interaktivna  teorijska i praktična nastava, konsultacije, rad na terenu (posjeta farmi).

Literatura-obavezna

  1. Gadžo, D., Đikić, M., Mijić, A. (2011): Industrijsko bilje, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Univerzitet u Sarajevu
  2. Berić, B. (2000): Indistrijsko bilje, poslovna zajednica „Industrijsko bilje“ Beograd

Literatura-preporučena

  1. Latković, D., Marinković, B., Crnobarac, J., Jaćimović, G., Berenji, J., Sikora, V. (2015):Gajenje alternativnih bilajka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet Novi Sad

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

7

45

15

15

135

210

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

10

10

15

15

 

50

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.