Skip to main content

Epidemiologija

Šifra

330901

Naziv predmeta

Epidemiologija

Nastavnik

Prof. dr Predrag Čanović

Status  predmeta

Obavezan

Godina

II

Semestar

4

Uslov

Odslušana nastava iz predmeta i položene predispitne obaveze

Matičnost predmeta

Naučna oblast

Medicinske i zdravstvene nauke

Naučno polje

Zdravstvene nauke

Uža naučna oblast

Epidemiologia

Opis predmeta

Cilj

Osnovni cilj ovog predmeta je kvalitet u praktičnoj epidemiologiji.

Ishodi na nivou predmeta

Teorijska i aplikativna znanja su ishod, kao preduslov implementacije studijskog programa.

Sadržaj predmeta-teorijska nastava

Osnovni epidemiološki pojmovi, koncepti i definicije; Epidemija i grupisanje; Terenska epidemiologija zaraznih bolesti; Epidemiološka anketa i epidemijski proces, aktivno epidemiološko izviđanje i osmatranje; Osnovni statistički pojmovi, populacija i uzorak, podaci, obilježja i varijable, skale mjerenja; Prikaz brojenih i mjerenih varijabli, postupak sa brojenim varijablama, postupak sa mjerenim varijablama; Situacija koje prethode epidemiji, predviđanje toka; Pojam uzroka, višeuzročnost; Izvori podataka o nastanku ili mogućnosti nastanka epidemije; Evaluacija informacija o epidemiji; Epidemiološki upitnik; Relativni brojevi; Standardizacija;  Epidemiološki činioci koji određuju urgentnost primjene mjera; Prikupljanje dodatnih podataka i njihova detaljna obrada.

Sadržaj predmeta-praktična nastava

Ciljevi epidemiologije; Istraživanje epidemije; Utvrđivanje postojanja epidemije; Potvrda dijagnoze bolesti; Određivanje definicije slučaja i utvrđivanje broja oboljelih; Prikaz hronološke, topografske i demografske distribucije oboljelih; Prezervvoar i izvor zaraze; Ulazna i izlazna mjesta infekcije; Putevi prenošenja zaraznih bolesti; Imunizacija; Sterilizacijski postuoci, Dezinfekcija; Prevencija i kontrola infekcija; Mjere suzbijanja zaraznih bolesti. 

Metode izvođenja nastave

Predavanja kombinovana sa rayli;itim oblicima diskusije, radionice, vježbe.

Literatura-obavezna

1. Bojanić J., Mijović B. Javno zdravlje i epidemiologija u zdravstvenoj njezi; Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2019.

2. Puvačić A., Arnautović A., Opšta i specijalna epidemiologija: Gradski zavod za zdravstvenu zaštitu.-  Sarajevo, 1997

3. Radulović Špiro, Mikrobiologija sa epidemiologijom: Zavod za udžbenike.- Beograd, 2012

4. Radovanović Z., Terenska epidemiologija: G.A.D..- Beograd, 2000.

Literatura-preporučena

1. Mijović B. Bojanić J., Stanić S.,Marić V. Hospitalna epidemiologija, medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2019

Metrika predmeta

ECTS

Nastavne aktivnosti

Samostalni rad studenta (SRS)

Ukupno časova

Predavanja

Vježbe

Drugi oblici nastave (DON)

5

30

30

/

90

150

Vrednovanje rada studenta

Predispitne obaveze

Završni ispit

Ukupno

Predavanja

Vježbe

Kolokvijum

Drugi oblici nastave (DON)

Pismeni

Usmeni

100

5

10

35

/

50

/

 

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.