Studentski parlament

Studentski parlament Univerziteta „Bijeljina“ je krovna studentska organizacija, koju čine predstavnici svih fakulteta u sklopu Univerziteta. Neprofitna je organizacija koja se finansira isključivo od strane Univerziteta. U svom sastavu broji 23 člana

    viagra para la mujer generic levitra vente levitra cialis precio en venezuela remedio citrato de sildenafila para que serve