Aktivnosti Univerziteta

Radionica o unapređenju ovčarstva i kozarstva -TAIEX 2018-

Studenti Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Bijeljina“ iz Bijeljine su 16.07 i 17.07. 2018. prisustvovali radionici u Tesliću koja se sprovela u saradnji TAIEX programa Evropske komisije i Ministarstva poljoprivrede na temu unapređenja ovčarstva i kozarstva.

Održana konferencija „Mentalno zdravlje – psihijatrijski, psihoterapijski i psihološki aspekti“

Fakultet za psihologiju i Fakultet zdravstvenih studija organizovali su Prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Mentalno zdravlje – psihijatrijski,  psihoterapijskii psihološki aspekti“.

Rezultati prijemnog ispita održanog 06.07.2018

Spisak studenata koji su položili prijemni ispit

Godišnji stručni sastanak sa međunarodnim učešćem

Dana 02.06.2018. godine, pripalo je veliko zadovoljstvo fakultetu zdravstvenih studija, Univerziteta "Bijeljina" Bijeljina, da bude organizator godišnjeg stručnog sastanka sa međunarodnim učešćem za ljekare svih nivoa zdravstvene zaštite i različitih specijalnosti, menadžere u zdravstvu, psihologe i magistre farmacije.

Apsolventsko Veče

Etno selo Stanišići, Sala Volga, 21.05.2018

-Početak od 20:00 h-

(slikanje od 19:00 h)

Cijena: 50 KM

PIĆE I MUZIKA SU NEOGRANIČENI

Seminar za medicinske sestre/tehničare „NOVI HORIZONTI SESTRINSTVA“

Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina povodom međunarodnog dana medicinskih sestara održali su s e m i n a r  na temu „Novi horizonti sestrinstva“ – Korisni podsjetnici za svakodnevnu praksu –

Dan porodice sa osuđenim licama Kazneno popravnog zavoda Bijeljina

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, u nedelju, 13.05.2018. godine, osuđena lica Kazneno popravnog zavoda Bijeljina su imala priliku da prime posjetu užih članova porodice u restoranu „Drina“, u Amajlijama.

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem "Selo i poljoprivreda" - Prvo obavještenje

Poljoprivredni fakultet Univerziteta "Bijeljina" organizuje Prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem "SELO I POLJOPRIVREDA", 20 - 21. septembar 2018. godine.

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA i FAKULTET ZA PSIHOLOGIJU organizuju Prvu naučnu konferenciju sa međunarodnim učešćem 08 - 09. jun 2018. godine „MENTALNO ZDRAVLJE PSIHIJATRIJSKI, PSIHOTERAPIJSKI I PSIHOLOŠKI ASPEKTI“. Postupak akreditacije Konferencije je u toku, a u nadležnosti je Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Peti Sajam mentalnog zdravlja

Fakultet za psihologiju i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta “Bijeljina” u saradnji sa Odjeljenjem za društvene djelatnosti gradske uprave Bijeljina, organizovali su peti po redu Sajam mentalnog zdravlja, pod nazivom “U zdravom duhu, zdravo tijelo”. Sajam je održan u srijedu, 28.02.2018. godine, sa početkom u 12 časova, na Univerzitetu “Bijeljina”, Bijeljina.

Pages

    cialis generique en pharmacie tadalafil dosis que es mejor viagra o cialis para que sirve el cialis de 20 mg viagra natural en herbolarios