Aktivnosti

Predstavnici Univerziteta Bijeljina na Tv Novi Pazar u emisiji ZIVOT GRADA emitovanoj 24.04.2019. godine. 
POTPISAN PROTOKOL O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI SA INSTITUTOM ZA EKONOMIKU POLJOPRIVREDE IZ BEOGRADA

Dana 6.08.2020. godine u prostorijama Univerziteta „Bijeljina“ postpisan je protokol o poslovno-tehničkoj saradnji između Univerziteta „Bijeljina“ i Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Protokol je u ime  Univerziteta „Bijeljina“ potpisao direktor Univeriteta prof. dr Boro Krstić, dok je u ime Instituta za ekonomiku poljoprivrede sporazum potpisao direktor Instituta prof. dr Jonel Subić.

Seminar povodom Međunarodne godine zaštite zdravlja bilja-2020.

Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta „Bijeljina“ je dana 3.08.2020. godine održan seminar na temu „Zaštita zdravlja biljaka“ a sve povodom međunarodne godine Zaštite biljaka. Organizatori seminaru bili su pored Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Bijeljina“ i Uprave BiH za zaštitu bilja, Grad Bijeljina, kao i Komora inženjera poljoprivrede RS i Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede RS.

OBAVJEŠTENJE

Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo donijelo je Uputstvo o načinu organizovanja ispita za vrijeme vanredne situacije ili za vrijeme vanrednog stanja, te Naredbu o ispitnim rokovima u slučaju proglašenja vanredne situacije ili vanrednog stanja, koji nalažu sledeće:

Obustava nastave

Shodno Naredbi Ministarstva za naučnotehnološki razvoj , visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, broj 19.02/616-7/20 od 10.03.2020.rodine OBUSTAVLJA SE NASTAVA na svim visokoškolskim ustanova u Republici Srpskoj , odnosno Univerzitetu Bijeljina od 11.03 do 31.03.2020.rodine.

15. Međunarodnom sajmu obrazovanja „Putokazi“.

Farmaceutski fakultet Univerziteta Bijeljina je dana 04.03.2020.godine učestvovao u ocjenjivanju kvaliteta rada visokoškolskih ustanova, u postupku koji je sprovela Komisija Novosadskog sajma.

Seminar za poljoprivredne proizvođače

Poljoprivredni fakultet „Univerziteta“ Bijeljina je osmiput po redu bio domaćin seminara za poljoprivredne proizvođače „Izazovi u poljoprivredi“. Ovaj već tradicionalni zimski stručni skup je održan u srijedu 12.02.2020. godine u suorganizaciji sa Upravom Grada Bijeljina, Upravom BiH za zaštitu bilja, te Komorom inženjera poljoprivrede Republike Srpske...

Svečana dodjela diploma 2020. godine

Tradicionalno povodom Dana Univerziteta „Bijeljina“ i krsne slave „Sveti Sava“, na Univerzitetu „Bijeljina“ je 27.01.2020. godine upriličena svečana dodjela diploma diplomiranim studentima. Tom prilikom, uručena je diploma 156 studentu, kojima će ovo biti iskorak u jednu novu fazu daljeg života i rada .

Međunarodni skup IEP 2019: Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona: Nauka i praksa u službi agrara

Na proteklom Međunarodnom naučnom skupu „Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavaskog regiona“ u organizaciji Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda kao jedan od suorganizatora učešće je uzeo i Poljoprivredni fakultet Univerziteta „Bijeljina“.

ERASMUS + projekat „Vitalising ICT relevance in agriculture learning – VIRAL"

Ojačati mogućnosti poljoprivrednih fakulteta da koriste, primjenjuju i prenose nova saznanja u vezi sa informaciono-komunikacionim tehnologijama u poljoprivredi, glavni je cilj Erasmus plus projekta „Vitalising ICT Relevance in Agriculture Learning – VIRAL“, koji je odobrila Evropska komisija, a na kojem će učestvovati i Univerzitet „Bijeljina“

Obavještenje o svečanoj dodjeli diploma za studente Univerziteta "Bijeljina"

Sve?ana dodjela diploma za studente Univerziteta "Bijeljina", koji su diplomirali u periodu od 28.01.2019. do 15.01.2020. godine, održa?e se 27.01.2020. godine u 13:00h, u amfiteatru broj 3 Univerziteta "Bijeljina".

foakleysunglasses.com http://foakleysunglasses.com

Dokument

Pages