Botanika - Sadržaj vježbi

Sadržaj vježbi iz predmeta botanika

Cilj praktične nastave iz botanike jeste upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima iz morfologije, anatomije i fiziologije biljaka značajnih za farmaciju.

Studenti se tokom praktične nastave upoznaju sa osnovama anatomije biljaka,  koristeći mikroskop i posmatrajući trajne preparate uče da samostalno prepoznaju različita biljna tkiva, organe kao i specifičnosti njihove građe.

U okviru trajnih preparata vršena je mikroskopska analiza  korena, stabla i lista.

Drugi dio vježbi podrazumjeva upoznavanje sa osnovnim pojmovima morfologije i sistematike biljaka neophodnim za  identifikaciju podzemnih i nadzemnih biljnih organa kao i determinaciju biljnih vrsta.

U ovom delu praktične nastave studenti su se pripremajući herbarijume i koristeći botaničku literaturu osposobili da prepoznaju biljke  predviđene planom.

    avis sur cialis generique precio de la viagra en farmacias españolas para que se usa la pastilla cialis promo viagra cialis levitra viagra