Botanika - Sadržaj vježbi

Sadržaj vježbi iz predmeta botanika

Cilj praktične nastave iz botanike jeste upoznavanje studenata sa osnovnim znanjima iz morfologije, anatomije i fiziologije biljaka značajnih za farmaciju.

Studenti se tokom praktične nastave upoznaju sa osnovama anatomije biljaka,  koristeći mikroskop i posmatrajući trajne preparate uče da samostalno prepoznaju različita biljna tkiva, organe kao i specifičnosti njihove građe.

U okviru trajnih preparata vršena je mikroskopska analiza  korena, stabla i lista.

Drugi dio vježbi podrazumjeva upoznavanje sa osnovnim pojmovima morfologije i sistematike biljaka neophodnim za  identifikaciju podzemnih i nadzemnih biljnih organa kao i determinaciju biljnih vrsta.

U ovom delu praktične nastave studenti su se pripremajući herbarijume i koristeći botaničku literaturu osposobili da prepoznaju biljke  predviđene planom.