Aktivnosti Univerziteta

Obavještenje za studente

     Pozivaju se studenti Farmaceutskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija da prisustvuju predavanju prof. dr Nadeljka Manojlovića, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

Seminar za medicinske sestre / tehničare održan 12.05.2015

     Seminar za medicinske sestre / tehničare koji su organizovali Udruženje medicinskih sestara i tehničara regije Bijeljina i Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta Bijeljina na temu „Savremeni trendovi liječenja u medicini“. Seminar se održao na Dan medicinskih sestara u utorak, 12.05.2015. godine, sa početkom u 10 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“.

Seminar za farmaceutske tehničare održan 11.05.2015

      Seminar za farmaceutske tehničare, koji je održan u ponedjeljak, 11.05.2015. godine, sa početkom u 11 časova u velikom amfiteatru Univerziteta „Bijeljina“. Cilj seminarajeedukacija i unapređenje znanja farmaceutskih tehničara u oblasti farmacije, znanje, vještine, komepetencije i značaj farmaceutskih tehničara u zdravstvenoj zaštiti.

Praktična nastava za srednjoškolce iz Medicinske biohemije

     Učenici Srednje medicinske škole iz Bijeljine su 21.04 i 24.04.2015 bili gosti na Univerzitetu Bijeljina u sklopu katedre za Medicinsku biohemiju. Praktična nastava je održana za učenike trećeg razreda smjer farmaceutski tehničar i učenike četvrtog razreda smjer sanitarno-laboratorijski tehničar.

Stručno - edukativno savjetovanje za srednjoškolce poljoprivrednog usmjerenja

     Stručno - edukativno savjetovanje za srednjoškolce poljoprivrednog usmjerenja. Tema: „Uloga i značaj diplomiranih inženjera poljoprivrede i agroekonomije u razvoju poljoprivrednog, odnosno privrednog sektora Republike Srpske“. Savjetovanje održano u petak, 24.04. 2015. godine, sa početkom u 08,00časova

Seminar za stručne saradnike

     Fakultet za psihologiju i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina" su uspješno realizovali treći po redu seminar za stručne saradnike na temu „Uloga stručnih saradnika u školama u procjeni i planiranju preventivnih intervencija sa djecom i mladima sa problemima u ponašanju“.

Praktična nastava za farmaceutske tehničare

     Učenici trećeg razreda Srednje medicinske škole u Bijeljini, smjer farmaceutski tehničar, obavljali su praktičnu nastavu na Univerzitetu Bijeljina u sklopu Katedre za farmaceutsku tehnologiju. Izrađivali su jednofazne sisteme, rastvore, i dvofazne sisteme suspenzije i emulzije.

Praktična nastava za srednjoškolce iz Analitčke hemije

     Učenici Srednje medicinske škole, Bijeljina, su 14.04.2015. bili gosti Univerziteta Bijeljina sa ciljem odrađivanja vježbi iz Analitičke hemije. Katedra za analitičku hemiju je organizovala vježbu volumetrijske analize medotom neutralizacije.

Psihodramske radionice u Kazneno popravom zavodu Bijeljina

     Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta „Bijeljina“, proteklih nedelja je održalo ciklus od pet radionica za psihodramu, namijenjenih osuđenim licima zavoda. Ovom prilikom 15 članova otvorene grupe, imalo je priliku da se kroz 5 tematskih radionica pozabave raznim, njima bliskim temama.

Posjeta Gimnaziji „Bora Stanković“ u Nišu

     Predstavnici Univerziteta „Bijeljina“ i Psihološkog savjetovališta za mlade, u petak 03.04.2015. godine su, pored brojnih srednjih škola, posjetili i Gimnaziju „Bora Stanković“ u Nišu, kako bi predstavili studijski program Univerziteta.

Pages

    viagra para adelgazar viagra pfizer online comprar cialis 20 mg original levitra tabletas acheter viagra pfizer