Skip to main content

Seminar za stručne saranike

Odjeljenje za društvene djelatnosti grada Bijeljina i Psihološko savjetovalište za mlade Univerziteta “Bijeljina”, organizovali su seminar na temu „Uloga porodice u prevenciji nasilja u školama”. Seminar je održan u petak, 20.05.2016. godine, sa početkom u 10 časova, na Univerzitetu „Bijeljina“. Cilj ovog seminara bio je ukazati, kroz teorijska i praktična iskustva, na ulogu porodice i njen uticaj u prevenciji nasilja u školama, ali i na saradnju sa roditeljima u situacijama nasilničkog ponašanja, kao i na načine njegovog prevazilaženja. Seminar je, kao nastavak edukativnih aktivnosti, bio namijenjen psiholozima, pedagozima, socijalnim radnicima, nastavnicima i stručnim saradnicima koji su uključeni u rad sa mladima. U okviru seminara, bilo je predviđeno i vrijeme za izlaganje stručnih radova vezanih za ovu ili sličnu temu.

Ovom prilikom preko 40 stručnih saradnika iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine, ali i iz Srbije, imalo je prilike da uzme učešće na seminaru i unaprijede znanja o ovoj temi i na taj način da svoj doprinos prevenciji nasilja, zaštiti i unapređenju psihofizičkog razvoja mladih.

Društvene mreže

O univerzitetu

Univerzitet „Bijeljina" je nastao tako što je osnovan od strane Visoke škole „Koledž zdravstvene njege” Bijeljina, na osnovu Saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

Misija Univerziteta je da omogući sticanje novih znanja, vještina i kompetencija prvenstveno kandidatima iz Semberije i okolnih regija, zatim Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i iz drugih zainteresovanih zemalja. Odnosno, obavljanje obrazovne naučno-istraživačke djelatnosti i transfer znanja u privredi.